۴۰۰ کارگر شهید قندی یزد خطاب به نمایندگان کارگران: مزد ناعادلانه را امضا نکنید

کارگران کارخانه جات شهید قندی یزد با امضای طوماری از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار خواستند در صورت افزایش نیافتن حداقل دستمزد متناسب با معیارهای قانونی، از امضای مصوبهٔ مزدی ناعادلانه خودداری کنند. ….
http://static3.ilna.ir/thumbnail/ZpsvmTzZ02n0/U92odY4i0urtG29v2QCrVGGW8jquzsnTlczE1ARfikG2t_dKewPoWKa-znoC8pSU3dvD4yAoceT15dxYwRa5v_Il7mVrcbEo/3.jpg

ایلنا:
به گزارش ایلنا، در این نامه که به امضای بیش از ۴۰۰ نفر از کارگران این کارخانه صنعتی رسیده، آمده است «ما کارگران کارخانه جات تولیدی شهید قندی یزد خواستار افزایش مزد سال ۹۴ بر اساس معیارهای مشخص شده در ماده ۴۱ قانون کار هستیم.

طبق این ماده قانونی، شورای عالی کار وظیفه دارد هر ساله حداقل دستمزد کارگران را بر اساس دو معیار واضح نرخ تورم و سبد معیشت یک خانوار چهار نفره تعیین کند.

در بخش دیگری از این طومار که رونوشت آن به نهادهای دیگری از جمله اداره کار و استانداری یزد ارسال شده، ضمن بیان این مطلب که افزایش حقوق و دستمزد کمتر از نرخ تورم و بدون در نظر گرفتن سبد معیشت منجر به کاهش بهره وری می‌شود آمده است «تعیین دستمزد بدون در نظر گرفتن نرخ تورم و سبد معیشت کارگران، به جای افزایش قدرت خرید و کمک به رشد تولید واقتصاد کشور منجر به کاهش بهره وری است و بقاء کارگران را به خطر می‌اندازد»

کارگران این واحد بزرگ صنعتی کشور در ‌‌نهایت با ذکر این مطلب که طبق برآورد‌ها حداقل دستمزد مورد نیاز برای تامین سبد معیشت خانوار کارگری رقمی بالغ بر ۲۵میلیون ریال است، از نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار خواسته‌اند، «ضمن دفاع ازحقوق حقه کارگران در جهت افزایش حداقل دستمزد در صورت افزایش نیافتن حداقل دستمزد با معیارهای قانونی از امضای مصوبه مزد خودداری کنند.»

http://static3.ilna.ir/thumbnail/XLReYIn0dVMb/U92odY4i0urtG29v2QCrVGGW8jquzsnTlczE1ARfikG2t_dKewPoWKa-znoC8pSU3dvD4yAoceT15dxYwRa5v_Il7mVrcbEo/1.jpg

گفتنی است کارخانجات تولیدی شهید قندی در سال ۱۳۶۳، تحت پوشش وزارت پست و تلگراف و تلفن در شهر یزد جهت تامین انواع کابلهای مخابراتی و توسعه ارتباطات و ایجاد تحول در شبکه عظیم مخابراتی درکشور تاسیس شد و در سال ۱۳۸۳ در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد. این کارخانه صنعتی هم اکنون بیش از ۴۵۰ نفر کارگر دارد.

http://static3.ilna.ir/thumbnail/humMBgvdf6Jz/U92odY4i0urtG29v2QCrVGGW8jquzsnTlczE1ARfikG2t_dKewPoWKa-znoC8pSU3dvD4yAoceT15dxYwRa5v_Il7mVrcbEo/2.jpg

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.