کانون نویسندگان ایران: متاسفیم! یاشار کمال درگذشت

قلب نویسنده¬ی پرآوازه ،یاشار کمال، دیروز از حرکت باز ایستاد. شهرت و محبوبیت او خیلی زود با انتشار “اینجه ممد” از مرزهای ترکیه که زادگاهش بود، فراتر رفت و جهان¬گیر شد. ….

kanoone-nevisandegan

کانون نویسندگان ایران
متاسفیم! یاشار کمال درگذشت

قلب نویسنده¬ی پرآوازه ،یاشار کمال، دیروز از حرکت باز ایستاد. شهرت و محبوبیت او خیلی زود با انتشار “اینجه ممد” از مرزهای ترکیه که زادگاهش بود، فراتر رفت و جهان¬گیر شد.
در ایران نیز بیشتر آثارش ترجمه شده و دوست¬دارانی بسیار دارد.

بی تردید درگذشت او ضایعه ای ناگوار برای دوستداران ادبیاتش و نیز آزادی¬خواهان و سانسورستیزان در سراسر جهان است. زیرا یاشار کمال در مقام نویسنده آفرینشگرِ آثار خلاق و زیبا، و در مقام انسان دخالتگرِ پرشور و خستگی¬ناپذیرِ حقوق انسانی و آزادی بیان بود.
در طول دهه¬ها زندگی هرگز نسبت به پلشتی¬ها و کاستی¬های جامعه ¬و جهانی که در آن می¬زیست بی¬اعتنایی نکرد و “نویسنده بودن” را بهانه¬¬ی فرار از مسئولیت خویش قرار نداد، به همین دلیل بارها محاکمه و زندانی شد.
با این وجود در دفاع از حقوق مردم و اعتراض نسبت به ستمکاری¬های حاکمان ترکیه لحظه¬ای تردید نکرد.
او بارها اعلام کرده بود ترجیح می¬دهد زندانی باشد تا پذیرای سانسور و خودسانسوری. راز محبوبیت وی در این بوده و هست که نسبت به هنرش متعهد و نسبت به جامعه¬اش مسئول بود.

درگذشت نویسنده¬ی توانا یاشار کمال را به دوستدارانش در سراسر جهان تسلیت می¬گوییم.

کانون نویسندگان ایران

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.