فیلم تجمع امروز معلمان در اصفهان ، شیراز و تهران

معلمان در اصفهان

معلمان مقابل مجلس – تهران

معلمین شیراز در مقابل اداره آموزش و پرورش

مقابل مجلس

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.