بهرام رحمانی: قتل فجیع «اوزگه جان اصلان» و سوء‍استفاده دولت ترکیه

سئوال این است که چرا اکنون مقامات حاکمیت ترکیه، به جنگ افکار رادیکال و برابری‌طلبانه در زمینه برابری زن و مرد برخاسته‌اند و با تبلیغات هیستریک و ضدکمونیستی می‌خواهند افکار مذهبی و ارتجاعی اسلامی خود را به جامعه ترکیه و علیه زنان تحمیل کنند؟ …. (دنباله…)

خاخام آمریکایی به ‘دیدزدن’ زنان برهنه اعتراف کرد

یک خاخام مشهور آمریکایی به ۵۲ مورد “دیدزدن” زنان برهنه از طریق فیلمبرداری از آنها در حمام کنیسه اش اقرار کرد و گناهکار شناخته شد. …. (دنباله…)