گفت وگوی مشاوران امنیت ملی آمریکا و اسرائیل درباره مذاکرات با ایران

سوزان رایس، مشاور امنیت ملی آمریکا با همتای اسرائیلی خود، یوسی کهن، دیدار کرده و اختلافات عمیق میان دولت های اسرائیل و آمریکا بر سر برنامه اتمی ایران را مطرح کرده است. …. (دنباله…)

وزیر بهداشت: ۸۵۰ هزار نفر از جمعیت استان تهران حتی یک بیمارستان هم ندارند

برای حقوق ۹۵ هزار پرستار بودجه نداریم …. (دنباله…)

بیانیه تشکلهای مستقل کارگری پیرامون تعیین حداقل مزد

ما کارگران با اتکا به قدرت اتحاد و همبستگی مان لحظه ای در دفاع از معیشت خود درنگ نخواهیم کرد …. (دنباله…)

پرستاران سراسر کشور فردا مقابل مجلس تجمع می‌کنند

مدیرکل خانه پرستار، شاخص‌های پرستاری ایران را در حد کشورهای عقب افتاده جهان دانست و گفت: پرستاران سراسر کشور فردا مقابل مجلس تجمع می‌کنند. …. (دنباله…)

ارژنگ بامشاد: جمهوری اسلامی در تندپیچی تاریخی

طرح ضرورت ایجاد تغییرات گسترده در ساختار قدرت و مهار قدرت اختاپوسی سپاه در تمامی عرصه های نظامی، اقتصادی، فرهنگی و رسانه ای، از نگرانی بخشی از حکومتگران  از  رشد و گسترش نارضائی عمومی، خبر می دهد. …. (دنباله…)

تحلیل لوموند از آینده زیست محیطی: ایران به کویر تبدیل می شود

ایران بسیار تلاش کرد تا وخامت بحران آب را تکذیب کند. اکنون کارشناسان محیط زیست براین باورند که دیگر برای جلوگیری از روند کنونی خشکسالی خیلی دیر شده. از دید کسانی که به شدت نسبت به این مسأله هشدار داده اند، “ایران سومالی آینده خواهد بود” …. (دنباله…)