آمار ۴۹ درصدی بیکاری پنهان در وزارتخانه ها

افرادی که درگروه بیکاران پنهان قرارمی گیرند ممکن است کارگر داخلی یا خارجی، کارمند، مدیر، مسئول و حتی وزیر باشد. ….

ایسکانیوز:
محمدقلی یوسفی،اقتصاددان و استاد دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی،با تاکید براینکه آمار بیکاری پنهان در وزارتخانه ها بیشتر از ادارات دولتی است،گفت: بیکاران پنهان ۴۹ درصدشاغلان بخش صنعت کشور را شامل می شود که علت عمده وجود این نوع بیکاری کاهش ظرفیت تولیدی در راستای تسلط و حاکمیت شرایط رکود تورمی دراقتصاد است.

محمدقلی یوسفی، درخصوص آمار بیکاری پنهان درکشور،گفت:مفهوم بیکاری پنهان از نظر اقتصادی یعنی اینکه افراد به ظاهر شاغل هستند، اما کمکی به تولید و توسعه چرخه اقتصادی کشور ندارند. این اقتصاددان،با بیان اینکه در بیکاری پنهان ملیت، قومیت و جنسیت افراد مدنظر نیست، تصریح کرد: هر فردی که در محلی کار کند اما به بخش تولیدی کشور کمکی نداشته باشد در گروه بیکاران پنهان قرار می گیرد.

این استاد دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی، با تاکید براینکه آمار بیکاری پنهان در وزارتخانه ها بیشتر از ادارات دولتی است، افزود: افرادی که درگروه بیکاران پنهان قرارمی گیرند ممکن است کارگر داخلی یا خارجی، کارمند، مدیر، مسئول و حتی وزیر باشد.
این استاد دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی،با بیان اینکه ظرفیت تولید به دلیل رکود تورمی حاکم دراقتصاد کشور کاهش پیدا می کند،گفت: زمانی که ظرفیت تولیدی کشور کاهش پیدا کند، بنگاه های تولیدی نمی توانند نیروی کاری که در گذشته استخدام کرده اند را اخراج کنند، درنتیجه این بنگاه ها با مشکل نیروی کار اضافه مواجه می شوند که این امر خود برروی شرایط رکود تورمی اثرمنفی می گذارد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.