تنش در نهمین روز اعتصاب کارگران نورد لوله صفا

هزار کارگر نورد لوله صفا در نهمین روز اعتصاب خود اعلام کرده اند تا پرداخت یکماه از حدود چهار ماه دستمزد معوقه و بازگشت بکار مهندسین اخراجی حاضر به پایان اعتصاب نخواهند شد ….

اتحادیه آزاد کارگران ایران:
در نهمین روز اعتصاب کارگران نورد لوله صفا، کارفرمای این کارخانه با هدف شکستن اعتصاب کارگران، تعداد انگشت شماری از آنان را مامور شروع کار در سالن پوشش کرد که مهندس حاج حسینی مسئول سالن پوشش و مهندس خوشرو مسئول واحد برق کارخانه در همبستگی با کارگران اعتصابی مانع کار آنان شدند و در پی آن مدیریت کارخانه بلافاصله اقدام به اخراج این دو مهندس شریف کرد که با اعتراض شدید کارگران مواجه شد و آنان بازگشت بکار این دو مهندس را خواستار شدند در ادامه این وضعیت مدیریت کارخانه در سوء استفاده از این خواست کارگران، پایان اعتصاب از سوی آنان را به عنوان شرط بازگشت بکار این دو مهندس اعلام نمود اما کارگران اعتصابی نورد لوله صفا تن به این شرط کارفرما ندادند و اعلام کردند تا دریافت یکماه از دستمزد معوقه و بازگشت بکار مهندس حاج حسینی و مهندس خوشرو اعتصاب را تمام نخواهند کرد.

بنا بر این گزارش مدیریت شرکت امروز در حرکت دیگری برای شکستن اعتصاب کارگران تلاش کرد با وارد کردن اتهاماتی واهی از از قبیل اینکه شماها با چه کسانی ارتباط دارید و …، و ایجاد رعب در میان کارگران و همچنین پیش کشیدن مجدد لیست اخراج ۱۹۱ نفر از آنان، کارگران را وادار به پایان اعتصاب بکند که با هو شدن از سوی آنان مواجه شد. کارگران نورد لوله صفا در این بگو مگو با مدیریت شرکت اعلام کردند ما هیچ اطمینانی به وعده های کارفرما نداریم، ایشان بارها وعده هایش را زیر پا گذاشته است، از کجا معلوم که با وعده پرداخت مزدمان در ۱۲ اسفند ماه آنرا پرداخت نکند و طبق معمول پس از این روز اقدام به تعطیلی کارخانه بکند. کارگران نورد لوله صفا در برابر تهدید به اخراج ۱۹۱ نفر از همکارانشان نیز اعلام کردند ما ترسی از اخراج نداریم، مزدمان را بدهید و بیمه هایمان را واریز کنید نیازی به اخراج از سوی شما نیست ما با این وضعیت دیگر حاضر به ادامه کار در این کارخانه نیستیم.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.