۶۰ درصد مردم ایران ماهواره نگاه می‌کنند


میدان:
معاون فرهنگی سپاه کشور اعلام کرد که ۱۶۰ کانال ماهواره‌ای به زبان فارسی دارای فعالیت‌اند و ۶۰ درصد مردم ایران نیز از این ماهواره‌ها استفاده می‌کنند. به گفته محمدحسین نجات، این شبکه‌ها دفاع از نظام شاهنشاهی و انحرافات عقیدتی و اجتماعی را ترویج می‌کنند.

در ایران استفاده از تجهیزات دریافت کانال‌های ماهواره‌ای جرم است.
رادیو و تلویزیون دولتی ایران چندین کانال‌ ماهواره‌ای به زبان فارسی برای ایرانیان خارج از کشور و به زبان‌های دیگر برای مخاطبان جهانی دارد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.