بازداشت تعدادی از فعالین حقوق زنان در تهران

اطلاعات سپاه پاسداران روز دوشنبه، تعدادی از فعالان حقوق زنان را در تهران بازداشت کرد. …. (دنباله…)

علی صدارت: من شارلی هستم!… یا نیستم؟… پرسش تکراری این است

توهین‌ها به باورمندان به دین اسلام،  نقل و نبات هر محفل “روشنفکری” در غرب است. تجاوز به آزادی بیان و تعطیل کردن نشریات تنها تجاوزها به حقوق بشر در کشورهای غربی نبوده است. فرانسه از جمله کشورهائی است که سابقۀ  تاریک دولت خود در تجاوزها به حقوق بشر را تا همین روزها زنده نگاه داشته است. …. (دنباله…)