پیام شاهرخ زمانی از زندان گوهر دشت به کارگران: از دعوت به اعتصاب سراسری کارگران حمایت کنیم!

ضمن قبول دعوت و پیوستن به اعتصاب سراسری از فرصت بدست آمده استفاده کنید و اقدام به ایجاد هیئتهای موسس و سپس اقدام به ایجاد سندیکاها و اتحادیه های خود و با بهم پیوستن آنها اقدام به ایجاد فدراسیون نمایید ….

کارگران سندیکای نیشکر  هفت تپه، گروهی از کارگران شرکت نفت  در خوزستان، کارگران مجتمع ها و صنایع فولاد ، کارگران لوله سازی و کارگران پالایشگاه آبادان از تمامی کارگران ایران و بخصوص کارگران شرکت نفت دعوت کردند که در اول بهمن برای کسب مطالبات کارگری مانند آزادی همه کارگران زندانی ، ایجاد تشکل و فعال شدن سندیکا های کارگری و باز پرداخت تمام حقوق و مطالبات عقب افتاده دست به اعتصاب سراسری و نامحدود بزنند .

ما ضمن اینکه از تمامی خواسته ها و دعوت حق طلبانه و به موقع تشکل ها و کارگران فوق حمایت و دفاع می کنیم ،از تمامی تشکلهای موجود می خواهیم در جهت ممکن شدن این دعوت و اقدام برای اعتصاب، فعالانه شرکت کنند. همچنین بدینوسیله پیام شاهرخ زمانی به کارگران را می رسانیم :

دوستان کارگر،
من شاهرخ زمانی کارگر نقاش عضو هیئت بازگشایی سندیکای نقاشان تهران، عضو افتخاری سندیکای نقاشان استان البرز و عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری که اکنون به جرم ایجاد تشکل کارگری در زندان بسر می برم، ضمن تشکر و قدردانی از مبارزات و حمایت از دعوتی که کارگران را به اعتصاب سراسری کردید، اعلام می کنم،  علی رغم اینکه در زندان هستم صمیمانه دستان گرم و رزمنده شما را می فشارم و خود را دوشادوش شما هم طبقه ای هایم  می دانم و اعلام می کنم :

تنها چاره ما کارگران وحدت و تشکیلات است.

در این موقعیت تاریخی جواب مثبت به دعوت فوق راه گشایی برای مبارزات و کسب مطالبات است، نباید فراموش کنیم که ایجاد تشکل برای کارگران از نان شب واجب تر است، چرا که اگر تشکل داشته باشیم با متشکل و سازمان یافته شدن در تشکلهای خود می توانیم نان و کار و آزادی ، امنیت شغلی و هر آنچه که نیاز داریم بدست بیاوریم، اما اگر تشکل نداشته باشیم، نه تنها نمی توانیم خواسته های خود را بگیریم، بلکه آنچه که اکنون داریم را نیز از دست می دهیم، همان گونه که کارفرمایان اول تشکلهای کارگری را سرکوب کردند و سپس دستاوردهای مبارزاتی کارگران را یکی پس از دیگری از کارگران پس گرفتند و تا کنون هم اجازه ندادند، تشکلهای خود را ایجاد کنیم و هر تشکل که کارگران با خون دل و با فدا کردن زندگیشان ساختند، مانند سندیکای شرکت واحد و سندیکای هفت تپه و غیره همه را به شدت سرکوب کردند.

ما کارگران هیچ میدانی و هیچ جا و امکانی برای عقب نشینی از مبارزه نداریم، زندگی و خانواده ما کارگران به کارمان بستگی دارد و حفظ و نگهداری آن به مبارزه و حاصل مبارزه به متشکل بودن ما بستگی دارد، برای کسب پیروزی در مبارزه تنها وسیله ی ما تشکلهایمان هستند.

دوستان کارگر :
ضمن قبول دعوت و پیوستن به اعتصاب سراسری از فرصت بدست آمده استفاده کنید و اقدام به ایجاد هیئتهای موسس و سپس اقدام به ایجاد سندیکاها و اتحادیه های خود و با بهم پیوستن آنها اقدام به ایجاد فدراسیون نمایید، ما باید بدانیم تا زمانی که تشکل سراسری خود را ایجاد نکنیم به خواسته های خود نمی توانیم دست یابیم و اگر برخی از آنها را کسب نماییم برای حفظ دستاوردها نیاز مبرم به وجود تشکلهای خود و همبستگی آنها که حاصلش فدراسیون یعنی تشکل سراسری کارگری خواهد بود داریم .

هم طبقه ایها :
نیازی نیست منتظر باشیم تا همه ی واحدها تشکل های خود را تشکیل بدهند و سپس از بهم پیوستن آنها فدراسیون بسازیم، هم اکنون  با به هم پیوستن تشکلهای موجود می توانیم ایجاد فدراسیون را شروع کرده و به کمک همدیگر هیئتهای موسس سندیکاها در محل کار خود ایجاد کنیم و از طریق سازماندهی آنها سندیکاها ، اتحادیه ها، ویا هر نوع تشکلی که صلاح می دانیم ، بسازیم و هر تشکلی پس از ساخته شدن می تواند به فدراسیون بپیوندد.
من از زندان گوهر دشت با آگاهی به اینکه جنبش کارگری و اوضاع اجتماعی به سمت شرایط ویژه و نقطه عطف تاریخی هر چه نزدیکتر می شود، بعنوان یک کارگر از تمامی کارگران و تشکلهای کارگری از جمله سندیکای شرکت واحد ، سندیکای نقاشان تهران ،سندیکای نقاشان استان البرز و سندیکای خبازان و فلزکار مکانیک و کارگران سندیکایی، دیگر تشکل های موجود و فعالین انقلابی می خواهم ضمن پاسخ مثبت به دعوت برای اعتصاب سراسری از موقعیت و شرایط بالنده کنونی استفاده نموده و با اقدام به ایجاد هیات های موسس ، تشکلها و فدراسیون سراسری خود را برای کسب توازون قوای طبقاتی و تبدیل شدن به آلترناتیو آماده کنند.

دوستان کارگر، متشکل شوید، سندیکا و اتحادیه ها و فدراسیون خود را بسازید و جانانه برزمید.
رزمتان پیروز باد.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
۲۸ /۱۰/۱۳۹۳

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.