چرخش نمایش الهام چرخنده از کمیک به تراژیک و همدستی مجلس علیه همسرسابق

پاسخ دندان شکن زن محجبه ترک به رژیم اسلامی …. (دنباله…)

پرستاران حضور در مراسم رسمی روز پرستار را تحریم می‌کنند

دبیرکل خانه پرستار می‌گوید جامعه پرستاری کشور امسال در هیچ یک از برنامه‌های رسمی روز پرستار شرکت نخواهد کرد. …. (دنباله…)

سفیر ایران در روسیه : روسیه در بوشهر نیروگاه جدید می سازد

سفیر ایران در روسیه در گفتگو با خبرآنلاین می گوید: ایران و روسیه، در موضوعات متنوع منطقه‌ای و بین‌المللی از دیدگاه مشترک برخوردارند. یکجانبه گرایی در عرصه بین‌المللی را نمی‌پذیرند و متمایل و معتقد به جهان چند قطبی هستند. …. (دنباله…)

تقی روزبه: فاجعه شارلی و خطرمصادره اعتراض گسترد مردم فرانسه در دفاع از آدی بیان و اندیشه

این نوشته در وهله نخست به سوء استفاده دولت فرانسه و بطور کلی قدرت ها از آن می پردازد و سپس در بخش بعدی به معنا و دفاع از آزادی بی قید وشرط اندیشه و بیان هم چون یک اصل رهائی بخش و طرح خطوط ایجابی آن، و در انتها به چالش های مشخصی که از سوی  نحله ها و رویکردهای مختلف برای قید وبند زدن به آن به عمل می آید اشاره خواهم داشت. …. (دنباله…)