وزیر اسبق کشاورزی: در دولت احمدی نژاد صحبت از کم‌آبی جرم بود و با برخورد نیروهای امنیتی مواجه می‌شد

به گزارش خبرنگار ایسنا در خراسان، عیسی کلانتری – دبیر خانه کشاورز – در ششمین نشست آب خراسان رضوی در دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: برخی از افراد در حاکمیت به منابع آب به دید ۳۵ سال پیش نگاه می‌کنند در حالی که امروز وضعیت آب درکشور نگران کننده است. وی افزود: هنوز برخی از سیاسیون ما به کمبود آب به شکل یک مشکل جدی نگاه نمی‌کنند بلکه کشور را دارای پتانسیل‌های نهفته بسیاری می‌دانند و همه چیز را به بصیرت و توکل ربط می‌دهند.

وزیر کشاورزی دولت پنجم و ششم ادامه داد: در حال حاضر در کشور حدود ۶۰۰ دریاچه رو زمینی و زیرزمینی در حال خشک شدن است. این درحالی است که در دولت قبل صحبت از کمبود آب جرم بود و هر که از خشکی دریاچه ارومیه حرف می‌زد با برخورد نیروهای امنیتی مواجه می‌شد. وی افزود: کشور از لحاظ کم‌آبی از حد بحرانی گذشته است و کم‌آبی معضلی ملی است که اکثر استان‌های کشور را درگیر خود کرده است؛ استان خراسان و دشت مشهد نیز در حال مرگ است.

دبیر کل خانه کشاورز ادامه داد: راه حل این مشکل در گرو همدلی و همکاری مسئولان و سازمان ها با آحاد جامعه و حرکت در مسیر قانون است.

وی افزود: در حال حاضر در هر سال حدود ۱۷ میلیارد مترمکعب برداشت اضافی از سطح آب‌های زیرزمینی و حدود هشت میلیارد مترمکعب برداشت اضافی از آب های سطحی داریم، طبق داده‌های تخصصی حداکثر آبی که برای کشاورزی در سال می‌توان مصرف کرد ۲۸ میلیارد مترمکعب است در حالی که این مصرف ۸۸ میلیاردمتر مکعب است که توسعه ناآگاهانه کشاورزی مسبب اصلی بروز این مشکلات است.

وزیر کشاورزی دولت‌های پنجم و ششم ادامه داد: کشاورز ما نیز قربانی سیاست‌های کلان نادرست در حوزه کشاورزی شده است، هرچند باید در نظر داشته باشیم که در شرایط آرمانی نیز کشاورزی ما یک پانزدهم از تولید ناخالص سرانه کشور را تولید می‌کند و این درحالی است که کشاورزی ما با این پتانسیل پایین ۹۰ درصد آب کشور را مصرف می‌کند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.