کتاب “مانیفست حزب کمونیست” اثر کارل مارکس و فردریک انگلس، ترجمه شهاب برهان

در اینجا میتوانید “مانیفست حزب کمونیست” اثر کارل مارکس و فردریک انگلس، ترجمه شهاب برهان و نیز بررسی تطبیقی ترجمۀ حسن مرتضوی و محمود عبادیان از مانیفست حزب کمونیست را مطالعه کنید ….

* کتاب “مانیفست حزب کمونیست” اثر کارل مارکس و فردریک انگلس، ترجمه شهاب برهان:
http://www.lajvar.se/pdf/Manifest.pdf

—————————————————————————————

* بررسی تطبیقی ترجمۀ حسن مرتضوی و محمود عبادیان از مانیفست حزب کمونیست نوشته شهاب برهان:
http://www.lajvar.se/pdf/naghd-manifest.pdf

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.