وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از برگزاری نشست ادبی کانون نویسندگان ایران دربارۀ “ترجمه” جلوگیری کرد.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با احضار یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران از برگزاری یک نشست ادبی این نهاد مبارزه با سانسور جلوگیری کرد. ….

رادیو فرانسه / ناصر اعتمادی:
قرار بود امروز سه شنبه شانزدهم دی ماه، کمیسیون فرهنگی کانون نویسندگان، نشست ادبی تحت عنوان “عصر ترجمه” در منزل یکی از اعضای کانون نویسندگان برگزار کند. اما، ساعاتی پیش از برگزاری این جلسه صاحبخانه توسط یکی از ادارات وزارت اطلاعات احضار و به او تأکید شد که جلسه را لغو کند، در غیر این صورت از نشست ادبی دربارۀ “ترجمه” با مداخلۀ نیروی انتظامی جلوگیری خواهد شد.

به همین دلیل کمیسیون فرهنگی کانون نویسندگان ایران که پوستری نیز به مناسبت نشست ادبی امروز از قبل منتشر کرده بود، ضمن پوزش از سخنرانان جلسه، اعضا و دوستداران کانون نویسندگان جلسۀ امروز را به ناچار لغو کرد.
قرار بود در نشست امروز نویسندگان و مترجمان باسابقه ای همچون بابک احمدی، احمد پوری، ناصر زرافشان، فرزانه طاهری، علی عبداللهی و حسن مرتضوی سخنرانی کنند.

در آذرماه گذشته نیز مأموران امنیتی با احضار یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران از برگزاری نشست جمع مشورتی کانون در خانۀ یکی از اعضای این انجمن دفاع از آزادی اندیشه و بیان جلوگیری کردند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.