بازداشت دانش آموز ۱۶ ساله به اتهام توهین به اردوغان در ترکیه

ترکیه: بازداشت دانش آموز ۱۶ ساله به اتهام توهین به اردوغاننیروهای امنیتی ترکیه یک دانش آموز ۱۶ ساله را به اتهام “اهانت به اردوغان” دستگیر کردند. …. (دنباله…)

مکالمه تلفنی محمدرضا شاه با علی امینی

درمکالمه شاه با علی امینی، علاوه بر موضوع سخنرانی سنجابی، آنها درباره اتفاق هایی که درپنج دی ماه۱۳۵۷ به وقوع پیوسته است، باهم مشورت می کنند . شاه ۲۱ روز قبل از خروج از ایران به صراحت به امینی می گوید « ما داریم آب می شویم» …. (دنباله…)