کارگران اخراجی کاشی ایرانا از دریافت مقرری بیمه بیکاری محروم شدند

حدود ۳۰ نفر از کارگران پیمانکاری کارخانه کاشی ایرانا به دلیل مخدوش بودن قرارداد کار خود پس از اخراج شدن از حق در یافت مقرری بیمه بیکاری محروم شدند. ….

ایلنا:
منابع خبری ایلنا در کارخانه کاشی ایرانا با اعلام این خبر می‌گویند: کارگران تعدیل شده زمانی که برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کردند متوجه شدند که از نظر سازمان تامین اجتماعی پیمانکار آن‌ها واجد شرایط فعالیت نبوده است.
در همین رابطه یکی از کارگران تعدیل شده کاشی ایرانا می‌گوید: حدود ۱۷۰ کارگر هستیم که از ۵ تا ۱۲ سال پیش با امضای قرارداد پیمانکاری در قسمت‌های مختلف کاشی ایرانا کار می‌کردیم؛ پس از اتمام اعتبار آخرین قرارداد پیمانکاری مدیریت کارخانه تصمیم می‌گیرد تا با ۱۴۰ نفر از ما بصورت موقت قرارداد بسته و ۳۰ کارگر باقیمانده دیگر را اخراج و به بیمه بیکاری معرفی کند.

وی در تشریح موقعیت خود و دیگر همکاران بیکار شده‌اش گفت: زمانی که بعد از اخراج برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به شعبه ۲۸ سازمان تامین اجتماعی مراجعه کردیم به ما گفته شد که از نظر سازمان تامین اجتماعی شرکت پیمانکاری که کارفرمای ما بوده است اجازه فعالیت نداشته و بنابراین با وجود پرداخت شدن حق بیمه هیچ مبلغی بابت مقرری بیمه بیکاری به ما تعلق نمی‌گیرد.

از گفته‌های این کارگر اخراجی کاشی ایرانا می‌توان برداشت کرد که از نظر شعبه ۲۸ سازمان تامین اجتماعی در رابطه با وضعیت پرداخت حق بیمه این کارگران در اجرای ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی تخلفی روی داده است.

بر اساس این ماده قانونی شرکت‌های پیمانکاری در مقام مقاطعه کار موظف‌اند تا پیش از آغاز کار معادل ۵ درصد ارزش پروژه را به عنوان ضمانت به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز و بابت آن از سازمان مفاصاحساب دریافت کنند.

بنابراین می‌توان اینطور استنباط کرد که در تمامی مدتی که کارگران اخراجی در کنار سایر همکاران خود از طریق عقد قرارداد پیمانکاری در کارخانه کاشی ایرانا مشغول کار بوده‌اند، از طرف پیمانکار این کارگران هیچ مبلغی بابت ضمانت به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نشده بوده و در مقابل نیز سازمان تامین اجتماعی برای پیمانکار این کارگران هیچ مفاصاحسابی صادر نکرده بوده است.

در همین رابطه یک منبع مطلع در مورد وضعیت این کارگران به ایلنا گفت: ظاهرا از مدتی پیش هیچ پیمانکاری طرف قرارداد شرکت نبوده و به احتمال قوی در تمامی این مدت به نام پیمانکاری که وضعیت فعالیت آن نامشخص است حق بیمه این کارگران به حساب سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده است.

همچنین یکی از کارگران تازه اخراج شده کاشی ایرانا با یادآوری اینکه او حدود چهار ماه پیش آخرین قرارداد کارش را امضا کرده بود، ادامه می‌دهد: از حدود سه سال پیش مدیریت کاشی ایرنا از طرف پیمانکار با ما قرارداد امضا می‌کرد؛ تا پیش از این حداقل نماینده‌ای از پیمانکار در کاشی ایرانا حضور داشت اما از سه سال پیش دیگر اثری از پیمانکار یا نماینده او نبود ولی قراردادهای ما همچنان با پیمانکار بسته می‌شد.

وی در تشریح خواسته‌ خود و دیگر همکاران اخراجی خود می‌گوید: مشکل اصلی این نیست که چرا ما برخلاف سایر همکاران‌مان بیکار شده‌ایم، در حال حاضر پرداخت مقرری بیمه بیکاری خواسته اصلی ماست؛ در تمامی این سال‌ها بر اساس دستمزد‌هایمان حق بیمه پرداخت کرده‌ایم و اکنون که برای تامین معاش خود شغلی نداریم، حق داریم که از مزایای بیمه بیکاری که پولش را پرداخت کرده‌ایم استفاده کنیم اما اگر به هر دلیلی امکان پرداخت بیمه بیکاری وجود ندارد کارفرما با ما نیز مانند سایرین قرارداد ببندد.

به گزارش ایلنا، مقرری بیکاری کارگران اخراج شده کاشی ایرانا در شرایطی به دلیل مجاز نبودن کارفرمای پیمانکار از طرف سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمی‌شود، که مطابق ماده ۱۰ قانون کار مشخصات کارفرما یکی از پیش‌شرط‌های اصلی برای عقد قرارداد کتبی کار است.

به عبارت دیگر چنانچه شرکت پیمانکاری که طبق قراردادهای کار امضا شده کارفرمای کارگران کارخانه کاشی شناخته می‌شود در زمان اشتغال آنها از نظر سازمان تامین اجتماعی مجاز به فعالیت نبوده باشد، باید در صحت اعتبار قانونی تمامی قرارداد کار امضا شده تردید کرد.

در همین رابطه سهراب قنبری، حقوقدان و دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران به ایلنا می‌گوید: چنانچه غیر مجاز بودن فعالیت شرکت پیمانکاری که طرف قرارداد همه کارگران پیمانی کاشی ایرانا بوده است مشخص شود، مدعیان می‌توانند در مقام شاکی علیه متخلف یا متخلفان اقامه دعوی کرده و شکایت خود را علاوه بر هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار در محاکم دادگستری نیز مطرح کنند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.