وزیردادگستری: حصر را دولت و قوه قضاییه به تنهایی نمی‌توانند پیگیری کنند

(دنباله…)

تعطیلی ۲ کارخانه «صنایع غذایی کارین» در اهواز، ۱۰۲ کارگر بیکار شدند

(دنباله…)

قوه قضائیه: نمایندگان حق سئوال از قوه قضائیه را ندارند

معاون حقوقی قوه قضائیه با حضور در برنامه «مناظره» رادیو گفتگو با طرح این مسئله که وظایف وزیر دادگستری در اصل ۱۶۰ قانون اساسی مشخص شده است، گفت: نمایندگان مجلس نمی توانند از قوه قضائیه سوال کنند. …. (دنباله…)

معضل «اقتصاد سیاه» راه حل سیاسی دارد

میزگرد «اقتصاد سیاه در ایران» در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد. در این میزگرد سه اقتصاددان، دکتر علی عرب مازار، دکتر حسین راغفر و دکتر محمد مالجو به ایراد سخنرانی و نظرات خود پرداختند. این اقتصاددانان بر این نکته تاکید داشتند که تحریم ها، وضعیت وخیم اقتصادی و فقر موجب به حاشیه رفتن اقتصاد تولیدی و رشد اقتصاد سیاه در جامعه می شود. …. (دنباله…)

عربستان مجوز خرید و فروش دختران سوری را صادر کرده است

وزارت کشور عربستان به ‘دارالایتام’ لبنان اجازه می دهد تا دختران کم سن و سال سوریه را بدون ثبت ازدواج در مراکز رسمی، به عقد اجباری دیگران درآورد. …. (دنباله…)