ایران نهمین کشور آلوده کننده هوا در جهان

بر اساس آمار و ارقام منتشر شده، ایران در رده هشتم کشورهای تولید کننده دی اکسید کربن بر اساس میزان کل تولید قرار گرفته است. البته اگر اتحادیه اروپا در این فهرست در نظر گرفته شود ایران در رده نهم قرار می گیرد. …. (دنباله…)

بهرام رحمانی: در حکومت تبه‌کاران اسلامی، فساد مالی و اقتصادی عمومیت دارد!

اکنون دولت یازدهم به ریاست شیخ حسن روحانی که یکی از مستبدترین و امنیتی‌ترین دولت‌ها در حکومت اسلامی است تاکنون در رقابت با دولت قبلی، دزدی‌های آن را برملا می‌کرد تا خودش را «پاک‌دست» نشان دهد. اما اکنون فساد در دولت خودش نیز آغاز شده است …. (دنباله…)

اشرف علیخانی: عطر شکوفه های درخت به

در فرهنگ خودکامه و ارتجاعی مردسالار، بخصوص جوامع سنتی، جایگاه زن بعنوان یک انسان فارغ از باروری و زایندگی، و بدون در نظر گرفتن و حتی نظرخواهی از تمایل وی به باروری، جایگاهی سست و تماما” متکی به کانون خانوادگی و زناشویی است و بصورت مستقل ارزشی برایش قائل نمیشوند. …. (دنباله…)

محمد قراگوزلو: انقلابی که مغلوب نئولیبرالیسم شد (بخش ۱)

انقلاب بهمن ۵۷ برآیند یک سلسله چالش های مستمری بود که از سال ۱۳۵۲ و متعاقب افزایش شدید قیمت نفت گریبان حاکمیت پهلوی دوم را گرفت و از سال ۱۳۵۵ به صورت یک بحران عمیق کاپیتالیستی در اقتصاد سیاسی ایران عینیت یافت. بورژوازی ایران در پاسخ به این بحران در مقاطع مختلف می توانست راهکارهای مختلف داشته باشد. …. (دنباله…)