تدریس خط و ربط عربی-فارسی عثمانی در مدارس ترکیه

طیب اردوغان گفت چه مخالفین بخواهند و چه نخواهند ما این زبان را در مدارس تدریس خواهیم کرد. ….
رادیو فرانسه:
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه امروز از تصمیم دولت خود مبنی بر آموزش زبان عثمانی (عربی-فارسی) به دانش آموزان دفاع کرد.
وی گفت چه مخالفین بخواهند و چه نخواهند ما این زبان را در مدارس تدریس خواهیم کرد.
اردوغان بار دیگر مانند سخنرانی های گذشته خود به هدف‌های ترکیه برای رهبری جهان اسلام اشاره کرد و گفت: متاسفانه در دنیای اسلام وحدت کلمه و همبستگی وجود دارند و ما باید این را تحقق بخشیم. اردوغان افزود: ترکیه در این راه می تواند پیشتاز و پیشقدم باشد.

اپوزیسیون ترکیه با انتقاد شدید از نادیده گرفته شدن قانون اساسی لائیک و اسلامی کردن نهادهای آموزشی و دولتی می گویند: حزب عدالت و توسعه در نیمه نخست اقتدار خود ادعای اجرای سیاست لیبرال محافظه کار ر اداشته است، با به دست گرفتن اهرم‌های اصلی حکومت به آرامی در راه احیای نوعی نئوعثمانی‌گری حرکت می کند.

در نشست این هفته شورای آموزش و پرورش که در آنکارا تشکیل شد علاوه بر برخی تصمیمات در راه بسط فرهنگ اسلامی تصمیم گرفته شد آموزش زبان ترکیه عثمانی با خط و ربط عربی-فارسی در دستور کار آموزش قرار گیرد که این امر با انتقاد شدید اپوزیسیون طرفدار اندیشه های آتاتورک و لائیسیته رو به رو شد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.