آتنا دائمی همچنان در سلول انفرادی بسر می‌برد


آتنا دائمی فعال مدنی و حقوق کودک پس از گذشت حدود دوماه و باوجود پایان مراحل بازجویی همچنان در سلول انفرادی نگهداری می‌شود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، وی که صبح روز سه‌شنبه ۲۹ مهرماه در منزل خود بازداشت شد سپس به سلول‌های انفرادی بند ۲-الف سپاه در زندان اوین منتقل شد.

یکی از نزدیکان وی در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: «اکنون ۲۰ روز است بازجوییهای آتنا دائمی به پایان رسیده با این وجود سپاه همچنان وی را در سلول انفرادی نگهداری می‌کند و از فرستادن وی به دادگاه طفره می‌رود. مسئولان حتی حاضر نیستند تا برای وی قرار وثیقه تعیین نمایند.»

این منبع در ادامه گفت: «اتهاماتی که به آتنا دائمی وارد کرده‌اند تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور است و بازجویان سعی داشتند در طی بازجویی‌ها وی را به گروههای سیاسی و بیگانگان منتصب کنند. این درحالی است که وی هیچ گونه ارتباط و وابستگی به گروههای سیاسی نداشته و تنها یک فعال حقوق کودکان است.» این منبع در پایان گفت: «وی در سلول انفرادی به ناراحتی پوستی دچار شده … آتنا دائمی اعلام کرده چنانچه این شرایط ادامه پیدا کند دست به اعتصاب غذا خواهد زد.»

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.