اردوغان: اگر تظاهرات ترکیه سرکوب نمی شد، مصر دیگری شکل می گرفت


به گزارش ایرنا از آنکارا وی در نشست انجمن تجار آناتولی موسوم به ‘آکسون’ در استانبول که بطور زنده از شبکه های تلویزیونی پخش می شد این مطلب را عنوان کرد.

وی با طرح این سوال که اگر رخدادهای تابستان سال گذشته کنترل نمی شد و خیابانهای ترکیه شاهد تداوم موارد خشونت می شد ترکیه امروز در کدام نقطه قرار داشت؟ گفت: امروز اثری از برگزار کنندگان و شرکت کنندگان در آن تظاهرات به چشم نمی خورد. وی با عنوان اینکه پاسخ این سوال را مخالفین در ترکیه نمی توانند بدهند ولی مشابه این مساله در مصر و اوکراین رخ داد و وضعیت آن کشورها مشخص است گفت: تنها در طول یک روز در بعد از کودتا در مصر سه هزار نفر کشته شدند و رییس جمهور منتخب مردمی مصر با کودتا به زندان انداخته شد.
وی با انتقاد از رخدادهای مصر گفت: در حال حاضر هزاران نفر در زندانهایی مصر بسر می برند، آنانی که ادعای دمکراسی دارند در مقابل رخدادهای مصر، فرگوسن و آریزونا مواضع ضد دمکراسی اتخاذ کرد.

اردوغان که طبق قانون اساسی به عنوان رییس جمهور فردی بیطرف محسوب می شود با انتقاد از ‘کمال قلچداراوغلو’ رهبر حزب جمهوریخواه خلق گفت: قلچداراوغلو اطلاعی از هیچ امر ندارد و وی نه با رای مردمی که با توطئه علیه ‘دنیز بایکال’ رهبر سابق حزب بر سر کار آمده است.
اردوغان در پاسخ به انتقاد از وی در زمینه اینکه رییس جمهور می باید از مداخله در امور احزاب سیاسی پرهیز کند و باید موضعی بی طرفانه داشته باشد گفت: من رییس جمهوری متفاوت هستم. تاکنون موضع من متفاوت بود بعد از این نیز متفاوت خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به انتقادها از وی به دلیل ساخت کاخ جدید ریاست جمهوری و وجود یک هزار اتاق در این کاخ گفت: این کاخ ملک شخصی من نیست و آنان اشتباه کرده اند، زیرا بیش از یک هزار و ۱۵۰ اتاق دارد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.