۲۹ زندانی سیاسی ِ کُردِ بند ۱۲ زندان ارومیه دست به اعتصاب غذای دسته جمعی زده‌اند

نگرانی ها در کردستان نسبت به وضعیت سلامتی این ۲۹ زندانی رو به افزایش است. ….

امروز یازدهمین روز اعتصاب غذای این زندانیان می باشد.

اعتراض آن‌ها به شیوه برخورد مسئولان زندان با زندانیان سیاسی است و همچنین نسبت به ادغام زندانیان سیاسی با مجرمین عمومی ناراضی هستند.

این زندانیان در اعتراض به انتقال ۵۵ زندانی متهم به قتل و قاچاق مواد مخدر،  به بند سیاسی و هم‌چنین انتقال ۳۵ زندانی سیاسی به بند زندانیان متهم به  قتل و قاچاق مواد مخدر و نیز احضار زندانیان سیاسی به دفتر اطلاعات در زندان، شکنجه و تفتیش عقاید و پرونده‌سازی برای آنان به خاطر تبلیغ در زندان و تهدید خانواده‌هایشان دست به اعتصاب غذا زده‌اند. آن‌ها تاکید کردند خواسته‌ی اصلیشان، جداسازی بند زندانیان سیاسی از سایر زندانیان است ونگرانی ها در کردستان نسبت به وضعیت سلامتی این ۲۹ زندانی رو به افزایش است.

نگرانی ها در کردستان نسبت به وضعیت سلامتی این ۲۹ زندانی رو به افزایش است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.