پاتریک پاٸولوف: اداره «دانشگاه ترور» توسط آمریکا

اداره «دانشگاه ترور» توسط آمریکا
نویسنده: پاتریک پاٸولوف
مترجم: پیام پرتوى

۲۰ نوامبر ۲۰۱۴


رٸیس جمهور سوریه٬ بشار العسد٬ به رشد دولت اسلامى متهم شده است• باراک اوباما و استفان لوون (نخست زویر سوٸد) مدعیند که این اسد بود که اعضاى داعش را از زندان آزاد نمود•
اعلام عفو عمومى از جانب رژیم سوریه و آزادى بسیارى از زندانیان در خلال سالهاى اخیر حقیقتیست آشکار• پیوستن برخى از آنان به داعش و یا دیگر گروههاى تروریستى نیز حیرت انگیز نیست• اما سازمان در حال حاضر مخوف – ه تروریستى ریشه در جاى دیگرى دارد•

بسیارى از رسانه هاى خبرى غرب در خلال ماههاى اخیر در عوض زندان دولتى کمپ بوکا در عراق را منصوب نموده اند• این زندانى بود که در دوران اشغال وحشیانه توسط آمریکا اداره میشد•
بر اساس روزنامه انگلیسى ایندیپندنت ۹ تن از بلند پایه ترین مقامات داعش٬ از جمله ابوبکر بغدادى بدنام٬ میان سالهاى ۲۰۰۳-۲۰۰۹ در زندان آمریکایى کمپ بوکا بسر بردهبودند•

اندرو پامپسون٬ کهنه سرباز عراق٬ و جرمى سورى٬ استاد دانشگاه تگزاس٬ در نیویورک تایمز٬ اول اکتبر٬ در مورد اهمیت کمپ بوکا مینویسند:
«دوران محکومیتشان در زندان بر میزان افراط گراییشان افزود و به آنان [بغدادى و دیگر رهبران داعش] این امکان را اراٸه نمود که بر میزان هواداران بیافزایند• زندانها عملا به دانشگاه ترور مبدل شدند: افراط گرایان تندرو استاد٬ زندانیان دیگر دانشجو و مقامات زندان نقش نگهبانان غایبرا ایفا مینمودند•»

سرانجام آمریکا پس از رها نمودن آنان شرایط را براى تحقق آرزوهایشان و سازماندهى پیروان بیشتر فراهم نمود• محقق نمودن آرزوى دوم در کشورى که طى مدت زمانى دراز تحت تجاوز آمریکا و متحدان غربیش قرار گرفته بود چندان دشوار نبود•

بدین ترتیب هنگامیکه آمریکا انگشت خود را بسوى سوریه نشانه میرود٬ خود بر اساس ایندیپندنت انگلیسى «مدرسه القاعده» را اداره مینمود•

——————————————————–
مقاله به زبان اصلی:
http://proletaren.se/utrikes-mellanostern/usa-drev-terroruniversitet

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.