پاتریک پاٸولوف: اداره «دانشگاه ترور» توسط آمریکا

(دنباله…)

احمد سیف: چرا بحران بزرگ مالی را ندیدند؟

یک سال پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، درمدرسه اقتصاد لندن جلسه‌ای برگزار شد که شماری از بزرگان علم اقتصاد حضور داشتند و مه‌مان ویژه این جلسه هم ملکه انگلستان بود. اساتید حرف‌هایشان را زدند و درآخر ملکه از آن‌ها پرسید که چه شد که هیچ کدام از شما این بحران را پیش بینی نکرده بودید؟ این سئوال جواب ساده‌ای ندارد ولی من فکر می‌کنم عوامل زیر می‌تواند مددکار باشد. …. (دنباله…)

گفتگوی گزارشگران با عباس منصوران کوشنده مبارزه کارگری درباره کوبانی

در نیمه ی سال ۲۰۱۲ تا کنون زنان و مردان کار و زحمت، با چنگ و دندان، نان از زمین و کلاش بر شانه برای دفاع از هستی، هویت، شرف، عزت نفس و ارزش های فراموش شده ی انسانی خویش یک تنه، تنها به پشتوانه اراده  و دریافت تا کنونی از خودرهایی، رزمی دلیرانه، به پیش می برند. کوبانی با این چهره، جهانی شد …. (دنباله…)

محمد حبیبی: مربیان پیش دبستانی قربانیان سیاست‌های انقباضی دولت روحانی

یکی از مهم‌ترین اقدامات بازدارنده دولت روحانی در دوسال اخیر که در کاهش چشمگیر کودکان پیش‌دبستانی موثر بوده، ممانعت از اجرای مصوبه قانونی مجلس و جلوگیری از استخدام مربیان پیش دبستانی است. …. (دنباله…)