هفتاد درصد زنان افغان به قضا اعتماد ندارند

بررسی جدید موسسه اکشن اید نشان می دهد که از هر ده زن افغان تنها سه نفرشان به سیستم قضایی اعتماد دارند. ….بی بی سی:

گزارش این موسسه امروز مصادف با روز جهانی محو خشونت علیه زنان منتشر شده است. در این گزارش آمده که بیش از نیمی از زنان به پلیس این کشور نیز اعتماد ندارند. این ارقام سیزده درصد نسبت به سال ۲۰۰۸ هم کاهش یافته است.
ناامیدی زنان افغان تنها به بی باوری شان به دستگاه های عدلی و قضایی ختم نمی شود بلکه آمار نشان می دهد که تنها ۳۶ درصد از زنان می توانند از خویشاوندان و دوستان شان کمک بخواهند.

ریچل نوبل از تهیه کنندگان این گزارش می گوید که سیستم عدلی و قضایی افغانستان، همه پیشرفت ها در راستای تامین حقوق زن را در افغانستان از جمله قوانینی که برای منع خشونت علیه زنان نافذ شده، متاثر ساخته است.
اکشن اید می گوید که هنوز هم چالش های زیادی برای زنان افغان وجود دارد و خشونت علیه آنها مهمترین آن است.

در این گزارش تاکید شده که هنوز کارهای زیادی برای تامین حقوق زنان در افغانستان باید از سوی دولت این کشور و جامعه بین‌المللی انجام شود. در گزارش این موسسه به اساس معلومات سازمان حقوق جهانی آمده که ۸۷ درصد زنان افغان دست‌کم با یک نوع خشونت های خانوادگی رو به رو شده اند و ۶۲ درصد آنها از انواع خشونت های خانوادگی رنج می برند.
سازمان ملل متحد نیز در اعلامیه ای به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان گفته که زنان در افغانستان دو بار مورد خشونت قرار می گیرند؛ یکبار زمانی که خشونت علیه آنها صورت می گیرد و بار دیگر زمانی که از عدالتی که حق شان است، محروم می شوند.
ایلزیرا سگینبیوا نماینده سازمان ملل متحد برای زنان در افغانستان می گوید: “بیشتر از هشتاد درصد زنان در افغانستان با خشونت رو به رو هستند، وقت آن است که اقدامات عملی روی دست گرفته شود. ما باید تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان را تقویت کنیم.”

وزارت امور زنان افغانستان نیز امروز اعلام کرده که در هشت ماه سال جاری ۲۲۲۴ مورد خشونت علیه زنان تنها در این وزارت خانه ثبت شده است.
مژگان مصطفوی معاون وزارت امور زنان می گوید که آمار ثبت شده خشونت در این وزارت، کمیسیون حقوق بشر و نهادهای عدلی و قضایی سال گذشته به ۵۴۶۲ مورد رسیده بود.
این وزارت همزمان با روز جهانی محو خشونت علیه زنان، کمپین شانزده روزه ای را برای آگاهی دهی از حقوق زنان راه اندازی کرده است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.