ایران: ادعای آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره سایتی در منطقه مریوان جعلی است


ایرنا:
«رضا نجفی» سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی ادعاهای آژانس درباره سایتی در منطقه مریوان را «جعلی» اعلام کرد و گفت: چنین سایتی وجود خارجی ندارد.

به گزارش خبرنگار اعزامی ایرنا به وین، نماینده ایران در آژانس در نشست فصلی شورای حکام افزود: ایران برای اینکه ثابت کند ادعاهای مندرج در گزارش نوامبر ۲۰۱۱ آژانس جعلی و بی پایه بوده، حاضر است استثنائا و داوطلبانه یکبار دسترسی مدیریت شده به سایت ادعایی در منطقه مریوان بدهد. نجفی اضافه کرد: تاکنون کشوری که اطلاعات غلط را به آژانس داده محل سایت را به این نهاد اعلام نکرده زیرا در واقع چنین محلی وجود خارجی ندارد.

نماینده ایران به اعضای آژانس اعلام کرد که آن کشور مدعی آمریکا یا رژیم صهیونیستی یا باید مختصات محل ادعایی اش را به آژانس بدهد و یا باید اعتراف کند که اطلاعات غلط به آژانس داده و تمام اعضای آژانس را فریب داده و گمراه کرده است . وی تصریح کرد: این آزمونی برای آژانس بوده که مدعی است اطلاعاتش معتبر است . یا باید مختصات جغرافیایی محل را بدهد که با بازدید از آن، دروغ کشور مدعی آشکار می شود و یا مختصاتی در کار نیست که باز هم دروغ گزارش آژانس فاش می شود .

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.