بانک مرکزی: ۵۴‌ میلیون ایرانی در اقتصاد نقشی ندارند


فرارو:
جدیدترین گزارش نماگرهای فصل بهار  روی خروجی سایت بانک مرکزی قرار گرفت. در این گزارش آمده است از جمعیت ٧٧,٨‌میلیون نفر تنها ٢٣‌میلیون نفر یعنی از هر ٣ ایرانی تنها یک نفر شاغل است و ۵۴‌میلیون ایرانی هیچ نقشی در اقتصاد کشور ندارند.

همچنین دولت در فصل بهار‌ سال‌جاری ١٨.۶هزار ‌میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی داشته است. از سوی دیگر درآمد دولت در ٣ماهه نخست ‌سال‌جاری ١۶‌هزار ‌میلیارد تومان بوده است در صورتی که هزینه ٣٣.٢‌هزار ‌میلیارد تومان یعنی دوبرابر درآمد است.
این در حالی است که در فصل گذشته نیز هزینه دولت دوبرابر درآمدش بود. با چنین تفاسیری می‌توان دریافت که مدیریت مالی دولت که وزارت اقتصاد و دارایی عهده‌دار آن است در این زمینه موفق عمل نکرده است.
همچنین طبق گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی ١٣.٩‌هزار ‌میلیارد تومان واگذاری دارایی سرمایه‌‌ای و ٠.٣‌‌میلیارد تومان تملک دارایی سرمایه‌‌ای، ١٣.٩‌هزار‌میلیارد تومان رقم مربوط به خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌‌ای دولت در ٣ماه نخست ‌سال‌جاری است.

در حالی‌ که ١١.٨‌هزار‌میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی دولت در ٣ماهه نخست ‌سال گذشته بوده است، بنابراین با چنین آماری می‌توان دریافت که ۵٨‌درصد کسری بودجه دولت نسبت به بهار ‌سال گذشته رشد داشته است، البته ناگفته نماند که درآمد دولت در ٣ماهه نخست‌ سال‌جاری در مقایسه با مدت زمان مشابه ‌سال گذشته ٢۶‌درصد و هزینه‌ها نیز ٣٧‌درصد رشد داشته است که خروجی این درآمد و هزینه‌ها ١٨.۶‌هزار ‌میلیارد تومان کسری بودجه بوده است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.