حکم انفصال دائم سعید مرتضوی از مشاغل قضایی تأیید شد


ایرنا:
دیوان عالی کشور حکم «سعید مرتضوی» دادستان سابق تهران که در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران صادر شده بود را تایید کرد.

به گزارش خبرنگار گروه قضایی ایرنا، شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران با ریاست قاضی «سیامک مدیر خراسانی» حکم انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال خدمات دولتی و اداری را به اتهام مشارکت در بازداشت غیر قانونی برای «سعید مرتضوی» صادر کرده است.
این رای به دیوان عالی کشور رفت که این دیوان رای اشاره شده را تایید کرد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.