خالد حسینی آزاد شد!

خالد حسینی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری از زندان آزاد شد ….
خالد حسینی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در ارتباط با تجمع مردم سنندج در روز جهانی همبستگی با کوبانی، و پیش از آنکه تجمع آغاز شود در محلی دیگر دستگیر شده بود.

وی دقایقی پیش – عصر پنجشنبه – به قید وثیقه آزاد شد. پیشتر فرزند او پشتیبان حسینی آزاد شده بود. احتمالا یداله صمدی دیگر عضو کمیته هماهنگی نیز آزاد شد شده است… این در حالی است که غالب حسینی دیگر عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری- برادر خالد- و نیز افشین ندیمی دیگر عضو کمیته، کماکان در زندان سنندج در حال سپری کردن دوره ی محکومیت خود هستند. دو دیگر عضو کمیته :یوسف آبخرابات و واحد سیده نیز در زندان مهاباد محبوس هستند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.