بیانیه کنفرانس هجدهم اتحادیه های ترانسپورت اسکاندیناوی در حمایت از کارگران ایران

اتحادیه ترانسپورت و اتحادیه سراسری کارگران سوئد با هدف جلب افکار عمومی به مسئله فعالین کارگری زندانی در ایران از احمد شهید نماینده سازمان ملل در رابطه با حقوق بشر در ایران دعوت به عمل آورده است. ….

همبستگی بین المللی یکی از مهمترین سلاح های اتحادیه ای در حمایت از آنهایی است که برای حق تشکل یابی مبارزه می کنند بدون آنکه زندانی شوند، تحت پیگرد قرار گیرند و یا کشته شوند.

اتحادیه ترانسپورت و اتحادیه سراسری کارگران سوئد طی سالهای زیادی بطور آگاهانه برای همکاری اتحادیه ای در سطح ملی و بین المللی در حمایت از رفقای اتحادیه ای (فعالین کارگری) زندانی، برای مثال در ایران، فعالیت کرده اند.
رفقای فعال کارگری در ایران طی سالهای زیادی برای ایجاد تشکل های مستقل و آزاد در کشور خود مبارزه کرده اند. این رفقا بطور مداوم از طرف رژیم با تهدید اخراج روبرو بوده و زندانی، شکنجه و اعدام شده اند.

با توجه به این پیشینه اتحادیه ترانسپورت و اتحادیه سراسری کارگران سوئد با هدف جلب افکار عمومی به مسئله فعالین کارگری زندانی در ایران از احمد شهید نماینده سازمان ملل در رابطه با حقوق بشر در ایران دعوت به عمل آورده است.

در ماه نوامبر احمد شهید به استکهلم می آید تا مبارزه اتحادیه ای و عواقب شخصی فعالیت برای حقوق اتحادیه ای در ایران را مورد توجه قرار دهد. هدف حنبش اتحادیه ای سوئد از این دعوت جلب افکار عمومی به این مبارزه است.

خواستهای اتحادیه ای در رابطه با ایران به قرار زیر است:
۱. آزادی زندانیان سیاسی و کارگری در ایران
۲. دولت ایران به مقاوله نامه های سازمان جهانی کار در رابطه با حقوق کارگری (اتحادیه ای) احترام بگذارد.
٣. رفقای فعال کارگری در ایران برای مبارزه برحق خویش تحت تعقیب، تهدید و شکنجه قرار نگرفته و زندانی و اعدام نگردند.
ما از مبارزه اتحادیه ای در ایران حمایت می کنیم.

(پیشنهاد دهندگان بیانیه سعید تقوی و امما لوندبری)

کنفرانس هجدهم اتحادیه های ترانسپورت اسکاندیناوی (سوئد، نروژ و دانمارک)

لوند، ۷ نوامبر ۲۰۱۴

———————–
ترجمه: مجید تمجیدی

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.