تهاجمی جدید به معیشت و زندگی حقوق بگیران در راه است


در صورت تصویب قانون خدمات مدیریت کشوری در هیات دولت بازنشستگی برای مردان پس از ۳۵ سال خدمت و برای زنان به ۳۰ سال می رسد این بازنشستگی در حال حاضر برای مردان ۳۰ سال خدمت و برای زنان ۲۵ سال خدمت است قانون خدمات مدیریت کشوری که اکنون در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تصویب شده است یک متن بازنویسی شده از قانون مدیریت خدمات کشوری است که در مهر ماه ۸۶ به تصویب رسید و به طور آزمایشی به مدت ۵ سال اجرا شد. با اتمام این ۵ سال در سال ۹۰ چندین بار تمدید شده و آخرین بار تا پایان سال ۹۳ تمدید شده.

این لایحه که به ظاهر می خواهد اصلاحاتی در مواد و تبصره ها انجام دهد، در صورت اجرا شرایط را برای کارمندان و حقوق بگیران به ویژه زنان سخت تر خواهدکرد . این لایحه که کارمندان وازتخانه ها، موسات دولتی و شرکت های غیردولتی را در برمی گیرد در ماده ۱۰۳میگوید که کارمندان مرد برای بازنشستگی بایستی حداقل ۳۵ سال سابقه کار داشته باشند . کارمندان زن بایستی حداقل ۳۰ سال سابقه کار داشته باشند .  در سال های گذشته مساله بازنشستگی در بسیاری کشورها سبب اغتشاشات و شورش های زیادی شده است. از جمله در فرانسه رسیدن سن بازنشستگی به ۶۵ سال منجر به آشوب های فراوان خیابانی شد و از آن جا که کمتر کارمندی می تواند تا سن ۵۵-۶۰ سابقه ۳۰-۳۵ سال  کار داشته باشند در نتیجه به روشنی سن بازنشستگی بیش از ۶۰ سال برای مردان و ۵۵ سال برای زنان خواهد بود .  این مساله به روشنی نشان می دهد که برای آن که سازمان های تامین اجتماعی از زیر بار مسئولیت های خود شانه خالی کنند و بیشتر بتوانند حقوق های بالاتری به مدیران بدهند و یا آن که اموال کارگران را به غارت برند می خواهند با فشار بیشتر به کارگران و حقوق بگیران ذخیره های بیشتری را برای صاحبان ثروت و قدرت بیاندوزند .

علاوه بر ان امر اشتغال برای جوانان و نیروهای جدیدی که میخواهند وارد بازار کارشوند به مراتب سخت تر خواهد شد . از این رو بر کارگران و حقوق بگیران و فعالان کارگری است که با هر آنچه در توان دارند به این لایحه اعتراض کرده و مانع تصویب ان شوند .

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.