پنج ماه بلاتکلیفی سعید شیرزاد در زندان اوین

با وجود گذشت ۵ ماه از بازداشت سعید شیرزاد وی همچنان در زندان اوین بصورت بلاتکلیف بسر می‌برد. …. (دنباله…)

رقیه رضایی: دختران کار، آزارهای جنسی را دیوار نویسی می‌کنند

سخن گفتن درباره آزار جنسی دختران کار، امری متداول نیست. شرایط فرهنگی امکان گفتگو در این‌باره و شنیدن و انتقال مستقیم تجربه‌های زیسته دختران کار را تقریبا غیرممکن می‌سازد و راهی برایمان باقی نمی‌گذارد جز مراجعه به تجربه‌های کاری مددکاران اجتماعی. پای صحبت مددکاران که می‌نشینیم از سکوت جامعه می‌نالند و البته کوهی از آزارهای جنسی که روح و تَن دختران کار را زخم زده‌است. کار در کودکی کافی نیست که آزارهای جوراجور سیاه سیاه سیاه هم به آن اضافه می‌شود. …. (دنباله…)

کودک کار؛ دلاوران کوچکی که هیچ گاه کودکی را لمس نمی کنند

شاید با دیدن این کودکان و برای رفع تکلیف خود تنها روی برگردانیم و یا با خریدن یک فال وجدان خود را کمی ساکت کنیم، اما این معضل وجود دارد و حتی اگر این کودکان افغانی یا شهرستانی، بی بهره از تربیت درست یا کثیف و بد لباس باشند، باز هم جزیی از جامعه بشری بوده و نیازمند توجه می باشند. …. (دنباله…)

یک سال حبس برای غنچه قوامی

(دنباله…)

رئیس بنیاد تاریخ پژوهی ایران: مذاکره کنندگان از خط امام جدا شده‌ و سازش را پیش گرفتند

(دنباله…)

قرارداد سفید امضا، کارگران «معدنجو» را ناچار به قبول شرایط کارفرما کرد

پرداخت تنها یک ماه از سه ماه حقوق عقب افتاده …. (دنباله…)