رای به مجرمیت نشریات «تهران امروز»، «افکار»، «زنان امروز» و روزنامه ورزشی «گل»


تابناک:
علی اکبر کساییان، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران، با اشاره به جلسه امروز دادگاه مطبوعات اظهارداشت: دادگاه مطبوعات صبح امروز یکشنبه (۴آبان ماه) تشکیل جلسه داد. وی افزود: در این جلسه به پرونده‌های «تهران امروز»، نشریه «افکار»، نشریه «زنان امروز» و روزنامه ورزشی «گل» رسیدگی شد. سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات در ادامه افزود: پرونده تهران امروز به اتهام انتشار حکم غیر قطعی دادگاه تشکیل شده بود که با اکثریت آراء مجرم شناخته شد و البته با اکثریت آراء هم مستحق تخفیف دانسته شد.

وی افزود: نشریه افکار هم با عنوان اتهامی نشر مطالب خلاف واقع به اتفاق آراء مجرم شناخته شد و بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی با اکثریت آراء مجرم شناخته شد که با اکثریت آراء مستحق تخفیف دانسته نشد. کساییان در ادامه به پرونده نشریه زنان هم این چنین اشاره کرد: اتهام این نشریه استفاده ابزاری از تصاویر زنان بود که با اکثریت آراء مجرم شناخته شد که با اکثریت آرآء هم مستحق تخفیف دانسته شد.

سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات با اشاره به پرونده روزنامه ورزشی گل خاطرنشان کرد:‌ اتهام این روزنامه انتشار مطالب خلاف واقع به قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی بود که با اکثریت آرآء مجرم شناخته شد و اعضای هیات منصفه با اکثریت آراء این روزنامه را مستحق تخفیف دانستند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.