بیانیه انجمن قلم ایران در تبعید: «اسیدپاشی» و «امر به معروف و نهی از منکر»

تا کنون، هیچ دولت و حکومتی در سراسر جهان و در تمام درازای تاریخ دیده نشده که برای پیشبرد سیاست های واپسگرایانۀ خود تا این اندازه، مانند حاکمیت پلید سردمداران اسلامی ایران دست به جنایت های آشکار و نفرت برانگیزی، همچون اسیدپاشی به روی زنان پرداخته باشد. ….

logo-anjoman-ghalam-tabid
IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE)
www.iranianpen.com

بیانیه انجمن قلم ایران در تبعید: «اسیدپاشی» و «امر به معروف و نهی از منکر»

فاجعه ای که جهان را به لرزه انداخته است!

به راستی می توان گفت که تا کنون، هیچ دولت و حکومتی در سراسر جهان و در تمام درازای تاریخ دیده نشده که برای پیشبرد سیاست های واپسگرایانۀ خود تا این اندازه، مانند حاکمیت پلید سردمداران اسلامی ایران دست به جنایت های آشکار و نفرت برانگیزی، همچون اسیدپاشی به روی زنان پرداخته باشد.

اوج درماندگی رژیم اسلامی نیز همین است که پس از سی و اندی سال سلطۀ نابکارانه بر جامعه ما، هنوز نتوانسته است سیاست های اسارتبار خود را به مردم تحمیل کند و آنان را وادارد به امری تن بدهند که جز اسارت تن و جان آدمی حاصلی ندارد.

در این میان، به راستی که زنان جامعۀ ما بیش از هر کس دیگری از سوی این داعشیان نادانِ حاکم بر ایران، سرکوب شده و رنج برده اند.

اسیدپاشی برای ایجاد ترس و وادار کردن زنان به رعایت حجاب اسلامی، نه تنها نشانه بارز واپسماندگی و جنایت پیشه گی این نظام نابکار و نابهنگام است، بلکه اوج درماندگی آن را نیز به نمایش می گذارد.

همه نشانه ها، از جمله، گفتار مسئولان مختلف نظام در پیوند با «حجاب، امر به معروف، ضرورت استفاده از قوه قهریه برای وادار ساختن زنان به رعایت حجاب اسلامی» و همه سیاست ها و اقدام های جنایتکارانه رژیم از ابتدای استقرار آن و از خمینی تا کنون، همه نشان می دهند که سیاست اسلامی و انسان ستیزانۀ اسیدپاشی نیز، پیوندی مستقیم با بالاترین مقام های این حکومت، مانند خامنه ای، روحانی و رفسنجانی و آخوندهای جنایتکار دیگر دارد. و شگفتا، حکومتی که کوچکترین رفتار و کردار خلافِ اسلامی مردم، به ویژه جوانان جامعه ما را مانند رویداد آبپاشی چند سال پیش دختران و پسران در پارک ها، می تواند در چند ساعت، چنان سرکوب کند که دیگر هیچ جوانی در اندیشه تفریح و بازی و شوخی و شادی نباشد، بر جنایت هولناک اسید پاشی و پیگیری آن چشم فروبسته است؛ حال آنکه، اسید پاشی به دختران و بانوان جوان نه تنها، آسیب های وحشتناک جسمی و جانی به بار می آورد، بلکه جسم و روح و امنیت جامعه را نیز دچار اختلال وحشت و درد می کند. خامنه ای و سران دیگر رژیم که هر بار، در پی کوچکترین مخالفت مردم با سیاست های داعشی، با شتاب به میدان می آیند و پیوسته بیانیه و امریه صادر می کنند و دستور قلع و قمع می دهند، در بارۀ این جنایت هولناک خناق گرفته اند؛ چرا که همه چیز، نشان از دخالت دولت و نهادهای حکومتی در سازماندهی این جنایت تصور ناپذیر دارند؛ درست مانند نمونۀ سینما رکس آبادان که آخوندهای ریاورز، هدفمندانه قتل چند صد نفر را سازماندهی کردند.

اما این جنایتِ فراداعشی حکومت، بی پاسخ نماند و از سوی مردم ایران و از سوی مردم آزادۀ جهان با واکنشی گسترده و اعتراضی روبرو شده و نفرت همه آزادی خواهان و انسان های شریف جهان را برانگیخته است. حاکمان داعشی دولت اسلامی ایران، خود به روشنی دریافته اند که مورد نفرت یکایک  مردمند و جنایت و وحشیگری آنان نه تنها جایی در جهان امروز ندارد، بلکه خود آنان نیز از ترس خیزش مردم، باز به پنهانکاری و تزویر و ریا و تقیه روی آورده اند.

انجمن قلم ایران در تبعید، همراه و همصدا با مردم ایران و همۀ آزادگان جهان و در دفاع از حقوق شهروندی مردم که مبارزه برای رهایی از حجاب اجباری اسلام، یکی از مصداق های عینی تلاش دختران و زنان دلیر ایران برای رسیدن به آزادی بی حد و حصر اندیشه است، سیاست های جنایتکارانه حاکمان اسلامی ایران را محکوم می کند و خود را همدل و همدرد زنان و دخترانی می داند که از این جنایت انسان ستیزانه، در رنج و درد و در حیرت اند.

انجمن قلم ایران در تبعید
۲۴ اکتبر ۲٠۱۴

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.