فراخوان به عدم حضور در مدرسه‌ها در اعتراض به اسید پاشی در اصفهان

این فراخوان که به صورت خودجوش در تجمع اصفهان اعلام شده بود، در شبکه های اجتماعی به صورت گسترده درحال توزیع است. ….

عکس از تظاهرات روز چهارشنبه علیه اسیدپاشی

شهرزادنیوز:
در ادامه اعتراضات مردم به اسیدپاشی به صورت زنان، از جمله در اصفهان و تهران، طی فراخوانی که در شبکه های اجتماعی به صورت گسترده درحال توزیع است، از دانش آموزان و دانشجویان استان اصفهان خواسته شده است که روزشنبه سوم آبان ماه ۱۳۹۳ برای اعلام همدردی با خانواده های قربانیان در کلاس های درس مقاطع تحصیلی خود حضور نیابند.

به گزارش سحام نیوز، در تجمع روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه ۱۳۹۳ مردم در برابر دادگستری اصفهان در خیابان نیکبخت، اعلام شده است که روز شنبه مردم اصفهان در اعتراض به فجایع اخیر پیش آمده در این شهر و اسیدپاشی به صورت و بدن دختران جوان توسط عده ای ناشناس، در کلاس های درس خود حاضر نخواهند شد.

طبق این گزارش، این فراخوان که به صورت خودجوش در تجمع اصفهان اعلام شده بود، در شبکه های اجتماعی به صورت گسترده درحال توزیع است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.