توقف اجرای یک نمایش با دستور قوه قضاییه

از همان ابتدای اجرا، نکاتی از سوی اداره کل هنرهای نمایشی به ما گفته می شد که آنها را در طول اجرا اعمال می کردیم ولی با وجود اینکه هر آنچه آنها گفتند مدنظر قرار دادیم، در نهایت و پس از ۲۶ شب، نمایش را توقیف کردند …. (دنباله…)

یهروز سورن: سونامی تکذیب و دم خروس سی و چندساله حاکمان

جمهوری اسلامی دستجات لباس شخصی را حتی پیش از انقلاب سازمان داد. تظاهرات مستقل نیروهای سیاسی کوتاه پیش از قیام ۲۲ بهمن حاشیه های بسیار خشنی داشت که همین دستجات با شعار حزب فقط حزب اله رهبر فقط روح اله جلاد بود که تجمعات سیاسی را بهم میزدند. …. (دنباله…)