«ستارگان کوبانی» و «حکایت آزادی» دو شعر از عسگر آهنین

نه آسمان کوبانی / از ستارگان خالی خواهد شد / نه قلب مردمانش / از آرزوی آزادی ….

«ستارگان کوبانی» و «حکایت آزادی»
(دو شعر کوتاه)

عسگر آهنین

ستارگان کوبانی

نه آسمان کوبانی
از ستارگان خالی خواهد شد
نه قلب مردمانش
از آرزوی آزادی
گیرم که پرچم سیاه
یک چند روی بام شهر
نمایان شده باشد.

۷ اکتبر ۲۰۱۴

حکایت آزادی

بر ماسه ها نوشتند: آزادی
موجی رسید و آن را با خود برد

بر برگ ها نوشتند: آزادی
بادی وزید و برگ درختان ریخت

بر سنگ ها نوشتند: آزادی
برفی نشست و آن را پوشاند

در قلب خود نوشتند: آزادی
آزادی از گزند زمان در امان ماند

۱۷ اکتبر ۲۰۱۴

———————————
منبع: اخبار روز

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.