شورای “ا.ن.ک.س” در حکومت کانتون‌ها مشارکت می‌کند

بنا به گزارش روژنیوز, دیروز جمعه, چهار نشست میاان مدیریت‌های کانتون‌های غرب کردستان و «شورای میهنی کردهای سوریه (ا.ن.ک.س)» برگزار شد. در آغاز نشست نخوست, مدیریت کانتون‌ها پروژه‌ای به شورای ا.ن.ک.س پیشنهاد کرد و آن شورا هم پس از بررسی پروژه طی یک نشست جداگانه, در چارچوب دو ماده آن را پذیرفته و به توافق رسیدند. ….
فرات نیوز:
امروز, شنبه, نشست دوجانبه میان «حکومت کانتون‌های غرب کردستان و شورای ا.ن.ک.س» در روز پنجم ادامه می‌یابد. روز گذشته در پی گفتگوهای انجام شده درکی متقابل ایجاد شد و شرط ا.ن.ک.س برای سهم ۵۰ درصدی از حکومت کناری گذاشته شد.

بنا به گزارش روژنیوز, دیروز جمعه, چهار نشست میاان مدیریت‌های کانتون‌های غرب کردستان و «شورای میهنی کردهای سوریه (ا.ن.ک.س)» برگزار شد. در آغاز نشست نخوست, مدیریت کانتون‌ها پروژه‌ای به شورای ا.ن.ک.س پیشنهاد کرد و آن شورا هم پس از بررسی پروژه طی یک نشست جداگانه, در چارچوب دو ماده آن را پذیرفته و به توافق رسیدند.

نخست در مورد تشکیل کمیته‌ای سیاسی توافق دوجانبه صورت گرفت. مدیریت کانتون‌ها پیشنهاد می‌کنند که نام «کمیته سیاسی» به «کمیته دموکراتیک کردها» تغییر یابد. درنشست‌های سابق شورای ا.ن.ک‌.س خواهان سهم ۵۰ درصدی از حکومت غرب کردستان بود, اما مدیریت کانتون‌ها با آن مخالفت کرد. در نشست‌های روز چهارم, هر دو طرف به توافق رسیدند که: ۴۰ درصد سهم شورای ا.ن.ک.س , ۴۰ درصد سهم خودمدیریتی کانتون‌های غرب کردستان و ۲۰ درصد هم سهم احزابی باشد که عضو این دو جناح نیستند. این جناح‌ها هم‌اکنون در حال گفتگو برای تشکیل مدیریتی مشترک هستند.

همچنین ماده دومی که در نشست‌های روز چهارم با حضور اعضای ا.ن.ک.س این است که شورای ا.ن.ک.س راضی شده که در تشکیل حکومت کانتون‌های خودمدیر غرب کردستان مشارکت کند, اما بر سر برخی مواد با هم اختلاف دارند. یکی از آن موارد, این است که خواستار تغییر عنوان «خودمدیر» هستند. همچنین سیستم غیرمرکزی خودمدیریتی به «سیستم مرکزگرا» مبدل گردد.

مدیریت کانتون‌ها به شورای ا.ن.ک.س گفته‌اند که می‌توانند در مورد آن موارد مورد اختلاف گفتگو کنند. همچنین پیشنهاد شده که یک کوردیناسیون برای هر سه کانتون غرب کردستان تشکیل گردد که بهتر از یک سیستم مرکزی است.

شورای ا.ن.ک.س در ارتباط با ماده دومم درخواست کرده که قانون سازماندهی احزاب مورد تجدیدنظر قرار گیرد و مدیریت کانتون‌ها هم آن را پذیرفته است. پیش‌بینی می‌شود که این قانون در جریان نشست‌های دوجانبه مورد تجدیدنظر قرار گرفته و تغییر یابد.
امروز  که روز پنجم نشست‌ها است, در مورد سهم ۲۰ درصدی دیگر احزاب گفتگو می‌شود و باید تعیین گردد که چگونه اجرایی شود.
یکی دیگر از مواردی که باید در نشست امروز بر سر آن تبادل‌نظر صورت گیرد, مسئله ارتش در غرب کردستان است. مدیریت کانتون‌های غرب کردستان می‌گوید باید شورای ا.ن.ک.س در نیروی ی.پ.گ جای گیرند و این مسئله باید با گفتگو میان آنها و ی.پ.گ شفاف‌سازی شود.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.