زحمتکشان کوبانی تنها نیستند!

اطلاعیه سندیکای کارگران فلزکارمکانیک خطاب به زحمتکشان کوبانی ….

زحمتکشان کوبانی تنها نیستند!
جنگ نابرابر زحمتکشان کرد کوبانی در مقابل توحش داعش و اخلاق بغایت کاسبکارانه سرمایه داری همیشه پیروز است. کوبانی از زن و مرد برای حق تعیین سرنوشت مقاومت می کند ، برای عدالت اجتماعی ، برای حق برابری زن و مرد . حماسه ی رزم زنان کوبانی یادآور حماسه کموناردهای پاریس است . جنس مقاومت آنان برای حق حیات و زندگی ست ، ازین رو همه نیرو های آزادیخواه و برابری طلب ، همه کارگران و زحمت کشان قلبشان برای کوبانی می تپد.

سرمایه داری با پول های نفت اعراب داعش درست می کند و با پول زحمتکشان اروپایی و آمریکایی می خواهد داعش را سرکوب کند. تراژدی از آنجا برای کوبانی رقم خورد که هم دولت دیکتاتور بشار اسد وهم دولت سرکوب گر ترکیه خواهان مغلوب شدن این زنان و مردان آزادیخواه هستند و امپریالیسم آمریکا صحنه گردانی این کشتار را به عهده گرفته است. ارتجاع عرب ودلالان سرمایه داری در ترکیه و منطقه خوشحالند که قوم مقاوم و سرفراز کُرد توسط جانیان داعشی قتل عام شوند ، حتی سد مقاوم ایجاد کرده اند تا انسان های آزاده و کُردهای ایران و ترکیه نتوانند در مقابل توحش دولت اسلامی ، یاری رسان کوبانی باشند.

ما از افکار عمومی جهان و انسان های آزادیخواه و برابری طلب و کارگران و زحمتکشان ، روشنفکران متعهد ، دانشجویان آگاه می خواهیم تا هر گونه که میتوانند نسبت به حملات وحشی گرانه ی دولت اسلامی (داعش) اعتراض کرده و فریاد انسانی زن و مرد قهرمان کوبانی را به گوش جهانیان برسانند.

خواهران و برادران قهرمان کوبانی !
قلب و روح همه کارگران سندیکای فلزکارمکانیک در این جدال حق طلبانه همراه شماست. رزمتان پیروز.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
۱۸مهر ۱۳۹۳

————————————–
http://felezkar.com

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.