فراخوان برای کمک فوری به کوبانی

مردم کوبانی حتی اگر تشنه وگرسنه هم بمانند، بازهم مقاومت خواهند کرد، اما باید همه خلق کرد، دوستان این خلق و سازمان‌ های انساندوست و بین‌ المللی مسئولانه عمل کرده و به صورت فوری و اضطراری کمک ‌رسانی کنند ….
۹-۱۰-۲۰۱۴
حملات تبه کاران داعش به کوبانی در هر سه جبهه در ۲۵ امین روز ادامه دارد. تبه کاران گذشته از حمله به کوبانی از این سه جبهه، به دروازه مرزی کوبانی (مرشدپنار) هم حمله می‌ کنند تا با محاصره کامل به قتل‌ عام مردم آن شهر دست زنند. مقامات حکومت کوبانی برای دفاع از شهروندان غیرنظامی و نجات آن ها از قتل‌ عام احتمالی، فراخوانی برای کمک ‌رسانی فوری و اضطراری دادند.

خبرنگار خبرگزاری هاوار در کوبانی، اعلام کرد که جنگ و درگیری ‌ها از روز گذشته تاکنون میان مبارزان ی.پ.گ و تبه کاران داعش به شدت افزایش یافته است.
منابع خبری در آن منطقه اعلام کرد که به ویژه درگیری‌ ها در جبهه شرقی افزایش یافته و در جبهه غربی هم گسترش می ‌یابد. هم چنین در جبهه غربی داعش در صدد انجام حمله ‌ای جدید است و صبح امروز تبه کاران حمله به دروازه مرزی کوبانی (مرشدپنار) در مرز با ترکیه را آغاز کرده‌ اند.
گفته شد که تبه کاران در تلاش برای تصرف دروازه مرزی هستند تا بطور کامل از کمک ‌رسانی‌ های انسانی به شهر کوبانی جلوگیری کنند و آن شهر را از چهار طرف محاصره کنند.

خطر قتل‌ عام غیرنظامیان
بنا به گفته مقامات حکومت کانتون کوبانی، اگر تنها دروازه مرزی کوبانی در مرز با ترکیه به اشغال تبه کاران درآید، جان هزاران شهروند غیرنظامی در داخل شهر کوبانی به خطر خواهد افتاد و احتمال قتل‌ عامی جدید زیاد خواهد بود.
محمود بشار، سخنگوی حکومت کانتون کوبانی گفت خلق کوبانی تحت شرایط بسیار سخت به مقاومت خود ادامه می‌ دهند و افزود که هزاران شهروند مدنی بخاطرمسایل امنیتی روستاهایشان را ترک کرده ‌اند و در مرکز شهر اسکان یافته ‌اند. هم چنین نیاز فوری به کمک‌ های انسانی دارند.
بشار افزود که نمی ‌توانند نیازهای اساسی شهروندان کوبانی که در محاصره کامل هستند, برآورده سازند و از سازمان‌ ها و نهادهای کردستانی و بین‌ المللی خواست که کمک ‌های انسانی به کوبانی ارسال کنند. بشار بیان کرد: «هزاران شهروند بخاطر مسایل امنیتی خانه و کاشانه خود را رها کرده و در مرکز شهر اسکان یافته ‌اند. به خاطر محاصره کامل کوبانی، نیازهای حیاتی و اساسی آن ها برآورده نمی ‌شود. به همین دلیل مردم به مواد غذایی، آب، پوشاک، دارو و غیره نیاز فوری دارند».

بشار در فراخوانی برای سراسر کردستان و افکار عمومی جهان جهت کمک‌ رسانی فوری، گفت: «مردم کوبانی حتی اگر تشنه وگرسنه هم بمانند، بازهم مقاومت خواهند کرد، اما باید همه خلق کرد، دوستان این خلق و سازمان‌ های انساندوست و بین‌ المللی مسئولانه عمل کرده و به صورت فوری و اضطراری کمک ‌رسانی کنند».

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.