احمد شهید: طی یک سال گذشته ۸۵۲ نفر در جمهوری اسلامی ایران اعدام شده‌اند

احمد شهید می‌گوید: «وضعیت حقوق بشردر ایران همچنان باعث نگرانی است». …. (دنباله…)

فروش پسر ۵ ساله برای تهیه خانه

ماجرا، قصه فروش کلیه نیست، روایت فروش یک بچه است، یک پسربچه پنج ساله که مادر و پدرش او را به فروش گذاشته‌اند، آگهی کرده‌اند و گوش به زنگ تلفن که چه کسی پسرشان، پسر پنج ساله‌شان را می‌خرد؟ …. (دنباله…)

کردها علیه سکوت تأییدآمیز دولت ترکیه در برابر سقوط کوبانی به خیابانها آمدند

در پی فراخوان حزب ‘دمکراتیک خلقها’ برای بیان اعتراض نسبت به حوادث شهر کوبانی، شهرهای مختلف ترکیه شب گذشته صحنه تظاهراتهای مردم این کشور بود. …. (دنباله…)

به هم ریختگی خاورمیانه و تاثیر آن بر فضای سیاسی ایران

گفتگوی رادیو همبستگی با دکتر ناصر زرافشان در مورد وضعیت خاورمیانه و تاثیر آن بر فضای سیاسی ایران …. (دنباله…)