برگزاری دادگاه هشت فعال فیسبوکی

۱۸ و ۱۹ سال زندان برای ۲ متهم این پرونده ….
ایرنا:
دادگاه تجدیدنظر هشت فعال در فیس بوک که پیشتر از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهاماتی نظیر اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به مقدسات و غیره به ۱۲۷ سال حبس محکوم شده بودند، صبح امروز در شعبه ۵۴ دادگله انقلاب برگزار شد.

«شیما قوشه» وکیل مدافع دو نفر از این متهمان روز بکشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: دادگاه تجدیدنظر این افراد ساعت ۱۱ امروز در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی پورعرب برگزار شد. وی اضافه کرد: از هشت متهم این پرونده، هفت نفر در دادگاه حاضر بودند و تنها یکی از متهمان که به قصد وثیقه آزاد است در جلسه حضور نداشت. قوشه گفت: دادگاه تجدید نظر حدود چهار ساعت به طول انجامید و برخلاف دادگاه بدوی، قاضی اجازه داد متهمان صحبت کنند و با فرصت به دفاع از خود بپردازند.

وکیل مدافع دو نفر از متهمان این پرونده افزود: در جلسه تجدید نظر، متهمان ضمن دفاع از خود، خواستار اعمال رافت اسلامی شدند و از برخی اشتباهات خود را نیز پذیرفتند و ابراز ندامت و پشیمانی کردند. قوشه گفت: در این جلسه نمایده دادستان و نماینده سپاه به عنوان ضابط پرونده حضور داشتند.

به گزارش ایرنا، نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان ۲۵ فروردین ماه برگزار و بعد از چند جلسه رسیدگی، حکم دادگاه نهم اردیبهشت ماه صادر شد.

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، هشت جوان فعال در فیس بوک را به اتهاماتی از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به مقدسات، توهین به سران قوا و توهین به اشخاص مجموعا به حدود ۱۲۷ سال حبس محکوم کرد.
این افراد تعدادی صفحه در فیس بوک را مدیریت می کردند که از تیر سال ۹۲ مورد مورد پیگرد قرار گرفته و با حکم دادستانی، دستگیر و بازداشت شدند.
متهمان این پرونده اتهامات مختلفی دارند اما اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام تقرییا در پرونده هر هشت نفر مشترک است.
پرونده متهمان در شعبه ششم بازپرسی دادسرای شهید مقدس(دادسرای اوین) مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست، پرونده ۲۷ بهمن سال گذشته برای رسیدگی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه ارجاع شد.

دو متهم این پرونده به ترتیب به ۱۸ سال و ۹۱ روز و ۱۹ سال و ۹۱ روز حبس، پرداخت یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان جزای نقدی و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شدند. سایر متهمان این پرونده نیز به ۲۱، ۱۴، ۲۰، ۸، ۱۱ و ۱۶ سال حبس محکوم شده اند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.