آمریکا کارخانه تصفیه نفت را در سوریه بمباران کرده است

آمریکا کارخانه تصفیه نفت را در سوریه بر خلاف همه موازین بین المللی و با نقض بی شرمانه حقوق ملل بمباران کرده است

استدلال آنها این است که این تصفیه خانه در دست داعش بوده و آنها با فروش فرآورده های نفتی منبع درآمد مهمی داشته اند و آمریکا می خواهد این منبع در آمد را از بین ببرد. این حرف آمریکا دروغ است. زیرا همدستان آمریکا از جمله، ترکیه و اردن می توانند از ارسال نفت و حمل و نقل آن چه در لوله ها و چه توسط کامیونها جلوگیری کنند تا به بازار فروش نرسد. دوم اینکه چه کسی این کالا را از داعش می خرد؟ می شود یقه خریدار را که حتما بقال سرکوچه نیست و کشورهای منطقه و اروپا و آمریکا هستند گرفت، می شود جلوی پرداخت پول نفت به داعش را از طریق حواله بانکی گرفت. ولی آمریکا این کار را نمی کند و نمی خواهد بکند. نیت آنها نابودی همه صنایع زیربنائی سوریه است تا شرکتهای آمریکائی بیایند آنها را با دادن وام به سوریه و مستعمره کردن آن کشور بنا کنند. این قصه سر دراز دارد. آنها هرگز نمی خواهند جلوی داعش را بگیرند. وگرنه در سازمان ملل دولت ترکیه، عربستان سعودی و قطر را محکوم می کردند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.