جمهوری اسلامی در سلیمانیه ٧٠٠ مرکز اطلاعاتی دارد

یک محقق آمریکایی در کنفرانسی در واشنگتن از وجود ٧٠٠ مرکز اطلاعاتی و جاسوسی جمهوری اسلامی در استان سلیمانیه خبر داده است. ….

او این ادعا را با اتکا به اظهارات یکی از مسئولان “جنبش تغییر”، بیان کرد.

در این کنفرانس که انستیتو واشنگتن آن را برگزار کرد به سیاست های خاورمیانه و وضعیت کرد در این منطقه پرداخته شد. کنفرانس واشنگتن تحت عنوان “هلال کرد، گرایش نوین در عراق، سوریه، ترکیه و ایران” روز ١۴ نوامبر در پایتخت آمریکا برنامەهای خود را آغاز کرد.

دیوید پولاک، میکائیل نایتس و جیمس جفری سفیر پیشین آمریکا در ترکیه از جمله شرکت کنندگان در این کنفرانس بودند.
دیوید پولاک از محققان انستیتو واشنگتن در بخشی از سخنان خود با اشاره به “نقش بیش از حد” ایران در اقلیم کردستان، بر وجود نگرانی های میان مسئولان حکومت جنوب کردستان در این باره تاکید کرد.
این محقق آمریکایی در خصوص میزان نفوذ ایران در اقلیم کردستان با اشاره به اظهارات یکی از مسئولان “جنبش تغییر” در سلیمانیه گفت: “تنها در استان سلیمانیه، ٧٠٠ مرکز اطلاعاتی جمهوری اسلامی به طور مخفیانیه در حال فعالیت هستند.”

او نامی از این مسئول جنبش تغییر نبرد.

به گفته پولاک این مراکز با سه هدف مجزا مورد استفاده قرار می گیرند. کنترل کامل کردهای ایرانی مقیم اقلیم کردستان برای جلوگیری از فعالیت آنها بر علیه جمهوری اسلامی، اعمال فشار بر حکومت کردستان به منظور جلوگیری از در پیش گرفتن سیاست هایی که در راستای منافع ایران نباشد و همچنین کنترل اقلیم کردستان با هدف عدم دخالت احتمالی مقامات کرد در اوضاع سوریه سه حوزەای است که جمهوری اسلامی برای اعمال نفوذ خود بر آنها از این مراکز بهره می گیرد.

او همچنین اضافه کرد هر یک از مسئولان کرد در عراق هنگامی که می خواهند در رابطه با نقش جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان اظهاراتی را بیان کنند، با شرط مخفی ماندن نام و مشخصاتشان این کار را انجام می دهند. به گفته آقای پولاک اگر چه این مسئولان از وضعیت به وجود آمده نگران و عصبانی هستند، اما ناچار به پذیرش آن هستند.
این محقق انستیتو واشنگتن همچنین افزود که ایران با به کارگیری این مراکز اطلاعاتی و جاسوسی به اهداف خود رسیده، مثلا آنها توانستەاند کردهای ایرانی را کاملا تحت کنترل درآورند.

موضوع به کارگیری نیرهای اطلاعاتی و نظامی جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان از دیرباز مطرح بوده است.

در این کنفرانس همچنین به وضعیت غرب کردستان، اعلام حکومت موقت در آنجا و همچنین نگرانی های ترکیه در این باره پرداخته شد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.