مجمع عمومی کانون بازنشستگان برگزار شد اما انتخابات باطل!

مرحله دوم مجمع عمومی کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی استان تهران با حضور حدود ۲ هزار بازنشسته و بازمانده در سالن کانون توحید برگزار شد . انتخابات جهت گزینش هیات مدیره جدید با بی نظمی شروع و در همان ابتدا به تشنج کشیده شد و پس از کوتاه مدتی توسط هیات رئیسه مجمع باطل اعلام گردید . ….

کاظم فرج الهی:
کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران حدود ۸۰ هزار عضو دارد و با توجه به کمک های سازمان از امکانات مالی نسبتاٌ خوبی برخوردار است و این درحالیست که شمار بازنشستگان این استان به ۴۷۰ هزار می رسد. به دلیل سیاست ها و رویکردهای هیات مدیره ها و راهبردها و راهکارهای در پیش گرفته شده توسط آن ها که بیش از منافع اعضا ملاحظاتی دیگر را رعایت و اهدافی غیر از آن را پیگیری می کنند درتشکلی با داشتن این حد از امکانات و این شمارعضو، نارضایتی عمومی برقراراست؛ جای تعجب و تاسف این که چنین تشکلی حتا از داشتن رسانه ای مکتوب و یا اینترنتی ویژه ی خود جهت اطلاع رسانی ، ارتباط متقابل هیات مدیره و اعضا و پاسخگویی نیزمحروم است . کم سوادی ، کهولت سن ، بیماری و ناتوانی که از ویژگی های ناگزیر اعضای این تشکل است در کنارعملکرد نادرست هیات مدیره موجب بی اعتنایی و مشارکت نکردن اکثریت اعضا در تصمیم گیری های اساسی و گزینش هیات مدیره است به طوری که شمار اعضای شرکت کننده در مجمع عمومی ها غالباٌ بیش از هزار نفر نبوده است . با این حال به دلیل حساسیت های موجود و زیادی انتقادها به عملکرد هیات مدیره کنونی ، در مجمع روز پنج شنبه ۲۰/۶/۹۳ جمعیتی در حدود ۲ هزارنفر خود را به سالنی رسانده بودند که شمار صندلی های آن بیش از هفت صد و پنجاه نبود !

در باره زمینه ها و پیشینۀ مجمع روز پنج شنبه
حق عضویت های پرداختی به کانون با توجه به شمار زیاد اعضا و کمک های مالی نه چندان کمی که از سازمان تامین اجتماعی دریافت می شود موجب جمع آمدن امکانات مالی بسیار خوبی در این کانون است. این امکانات انگیزه ها و قدرت مانور زیادی برای هیات مدیره ها فراهم می کند . به عنوان مثال برگزاری تورهای زیارتی و گردشگری متعدد ، اختصاص استفاده از امکانات رفاهی تفریحی در سواحل شمال و …. و اعطای وام های مختلف که طبیعتاٌ به تعداد کمی از اعضا و با ضابطه ای نامعلوم می تواند تعلق بگیرد موجب شده است برخی از اعضای هیات مدیره همواره شمار قابل توجهی از اعضا را از این طریق وابسته و هوادار خود کنند و به طور ثابت در انتخابات ها از رای آنها بهره مند شوند .
بنابر باور رایج ترکیب اعضای هیات مدیره کانون از بدو تاًسیس تا به امروز با اندکی تغییر و جابجایی افراد ثابت بوده است . این ترکیب تقریباٌ مستقل از نفوذ خانۀ کارگر بوده ولی عملکردی خود محورانه ، نامطلوب و غیر شفاف داشته است؛ گزارش عملکرد هیات مدیره ها که در مجامع عمومی ارائه می شود بسیار مختصر ، کلی و نا روشن است و در مجامع فرصت هایی بسیار کم و گاه هیچ، برای سخن گفتن و انتقاد اعضا دست می دهد . گروه نسبتا کوچکتری هم که مرکب از فعالان کارگری و کارگران بازنشستۀ عضو و یا تحت نفوذ خانۀ کارگرند در تشکلی به نام ” اتحادیه پیشکسوتان ” که زیر مجموعه خانۀ کارگر است گرد آمده اند : اینان نیز با برجسته کردن نقاط ضعف هیات مدیره ها همواره در تلاشی ناموفق کوشش کرده اند به هیات مدیره کانون راه پیدا کنند .

نارضایتی گستردۀ اعضا از عملکرد هیات مدیره کانون و ناباوری آنان به درستی راه و روش خانۀ کارگر و اتحادیۀ پیشکسوتان موجب پیدایش عده ای از ناراضیانی شده است که بطور مستقل و انفرادی با هیات مدیره به مخالفت برخاسته و سعی در افشای راه و روش جاری هیات مدیره ونقد نقاط ابهام عملکرد آنها در نشست های محدود هر دو هفته یک بار کانون داشته اند .
درستی گفته ها و انتقادهای این دسته از اعضا و استمرار و پا فشاری شا ن بر این انتقاد ها در طول سالهای اخیر موجب شده در همه تجمع ها و نشست ها عده قابل توجهی از اعضا گفته های آنها را تایید و حمایت کنند و گرد آنها جمع شوند وبه تدریج این احتمال تقویت شده که این ناراضیان در انتخابات آتی رقیبان هیات مدیره کنونی بشوند .

برگزاری بی سرو صدای و شاید محرمانه ی مرحلۀ اول مجمع عمومی
بالا گرفتن اعتراض ها ونارضایتی ها ازعملکردهیات مدیره کنونی کانون ، افزایش فعالیت ناراضی های مستقل و حامیان آن ها موجب پیدا شدن برخی ملاحظه کاری ها و اقدامات غیر قانونی در هیات مدیره از یک سو و بروز همکاری و همگرایی هایی هرچند اندک بین هیات مدیره و اتحادیۀ پشکسوتان از سوی دیگر شده و این مصادف بود با فرا رسیدن تعطیلات تابستان و ایام ماه مبارک رمضان؛ هیات مدیره تشکیل جلسات هفتگی فعالان کانون و نیز کلیه فعالیت های کانون را تعطیل و شروع فعالیت مجدد را به بعد از ماه رمضان موکول کرد .
اما بعد از ماه رمضان اعضا و فعالان در مراجعه به دفتر کانون متوجه شدند با تبانی های مختلف و بدون اطلاع رسانی به شیوه های مرسوم مثل نصب اطلاعیه به در و دیوار کانون، هیات مدیره با تکیه زیرکانه بر یکی از مواد اساسنامه و فقط با درج آگهی در روزنامۀ رسمی ( که تقریباٌ هیچ یک از اعضا آن را نمی خوانند ) یکی از روزهای تعطیلات کانون در ماه رمضان را روز برگزاری مجمع عمومی اعلام کرده و اسامیِ افرادِ خودیِ کاندیدا برای هیات مدیره را ثبت نام کرده اند . با این شگرد با سرآمدن مهلت ثبت نام کاندیدها قبل ازپایان تعطیلات و در بی اطلاعی اعضا و فعالان ، فعالان مستقل را که خواهان ثبت نام خود به عنوان کاندیدای عضویت درهیات مدیره بودند دور زدند .

در این بی اطلاعی طبیعتاٌ کسی برای شرکت در مجمع عمومی نوبت اول حاضر نشده بود لذا ناظران ادارۀ کار و هیات مدیره با اعلام نرسیدن تعداد اعضا به حد نصاب برای رسمیت یافتن مجمع عمومی ، برگزاری انتخابات را به نوبت یا مرحلۀ دوم مجمع عمومی واگذار کردند و از آنجا که مهلت ثبت نام کاندیداها دیگر تکرار نمی شد، خود را از قید مزاحمت فعالان و ناراضیان مستقل، رها شده دانستند . جالب این که طبق اطلاعات رسیده هیات مدیره برای برگزاری مجمع نوبت اول حتا اقدام به اجاره و یا در اختیار گرفتن سالن هم نکرده بود!
شکایت به ادارۀ تشکل های کارگری و کارفرمایی

تعطیلات سپری و ماه رمضان هم تمام شد. بازنشسته های فعال به ساختمان کانون و همین طور به محل برگزاری جلسات هفتگی باز گشتند . در همان روز اول متوجه شدند ” رکب ” خورده اند و مهلت ثبت نام کاندید اتوری تمام شده است . به ادارۀ نظارت بر تشکل های کارگری و کارفرمایی اداره کار استان تهران شکایت بردند . مسئول این اداره با توجه به سوابق موجود و پس از بررسی و شنیدن استدلال شاکیان، حکم به ثبت شدن نام فعالان مستقل متقاضی در لیست کاندیداتورهای عضویت در هیات مدیره داد و روز بیستم شهریور به عنوان روز برگزاری نوبت دوم مجمع عمومی کانون اعلام شد . همچنین بر اساس تجربه های قبلی و برای پیشگیری از تخلفات در رای گیری و شمارش آرا ، توافق شد هنگام رای گیری ابتدا کارت عضویت افراد اخذ و پس از آن برگ مخصوص رای داده شود و پس از پایان انتخابات و شمارش آرا کارت ها بازگردانده شود .

به استقبال مجمع عمومی
درهفتۀ منتهی به روز مجمع فعالیت کاندیداها برای تبلیغ برنامه واهداف خود شدت پیدا کرد. در این هفته در حالی که در و دیوار ساختمان کانون پر از اطلاعیه و لیست کاندیداهای مورد حمایت هیات مدیره فعلی بود از هرگونه تبلیغ و فعالیت کاندیدهای مستقل در ساختمان کانون جلوگیری می شد . ساعت ۳۰/۷ صبح روزپنج شنبه ۲۰/۶/۹۳ مقابل ساختمان سالن کانون توحید واقع در خیابان پرچم و محوطه ی اطراف آن پر شده بود از اعضای هیات مدیره ، وابستگان و هواداران آنها و کسانی که لیست کاندیدهای مورد حمایت هیات مدیره را تبلیغ می کردند. چهار راه و گذر گاه های منتهی به سالن کانون توحید که می توانست مسیر عبور اعضای کانون بازنشستگان باشد نیز توسط این عده و تبلیغاتشان پوشش داده شده بود . مدتی قبل نیز سه دستگاه اتوبوس از خانۀ کارگر آن دستۀ از اعضای کانون را که عضو و طرفدار اتحادیه پیشکسوتان هم بودند به خیابان پرچم آورده بود . منفرد ها هم در گوشه کنار ایستاده نظاره گر بودند یا به آرامی صحبت می کردند . همه می دانستند روز سخت و پر کار و شاید پر تنشی را پیش رو دارند .
در مجمع عمومی چه گذشت ؟

در حالی که زمان شروع مجمع ۰۰/۸ اعلام گردیده کمی قبل از آن صندلی های سالن پر شده بود . قاری پشت تریبون قرار گرفت و پس از آن با سخنان یکی از اعضای هیات مدیره مجمع عمومی رسماٌ شروع به کار کرد . ابتدا می بایست رئیس سنی این مجمع انتخاب شود. سخنران یکی از اعضای هیات مدیره را که کاندید عضویت نبود به عنوان رئیس سنی معرفی کرد، این کارمورد اعتراض قرار گرفت. سخنران بر انتخاب خود اصرار داشت وحاضران به اعتراض می گفتند رئیس مجمع را حاضرین مجمع انتخاب می کنند نه هیات مدیره! سرانجام با رای مجمع رئیس سنی انتخاب شد . رئیس سنی که خود یکی از اعضای غیر کاندیدهیات مدیره بود یکی از افراد مورد اعتماد هیات مدیره را به عنوان رئیس هیات رئیسه مجمع معرفی کرد! بازهم به شدت مورد مخالفت بخشی زیادی از حاضرین درمجمع قرار گرفت. گفته می شد که هیات رئیسه را حاضرین باید انتخاب کنند و رای بدهند ونه رئیس مجمع! درادامه همچنان سعی می شد افراد هیات رئیسه با دخالت و معرفی هیات مدیره انتخاب شوند، به رغم اعلام آمادگی از معرفی افراد مستقل خودداری و در مقابل رای گیری برای آنها مقاومت می شد اما اعتراض فعال عده ای مانع ازاعمال این دخالت ها واعمال نظرها می شد.

هنگام رای گیری برای انتخاب هیات رئیسه دسته بندی ها بیشترعیان شد. گروه زیادی همواره به عده ای خاص و گروه زیاد دیگری نیز همواره به عده ی خاص دیگری رای می دادند و گروه بزرگتری نیز اصلاٌ در این رای گیریِ باندی و دسته ای شرکت نمی کردند . سرانجام ۵ نفر به عنوان هیات رئیسه برگزیده شدند . ۵ نفری که دست کم ۳ تن از آنها مستقل بودند و مورد حمایت هیچ کدام از دو گروه اصلی نبودند . پیش از نهایی شدن ترکیب یکباره معلوم شد شخصی که مورد حمایت و اعتماد هیات مدیره بود بدون آنکه در رای گیری به او رای داده باشند با اعمال نظر رئیس مجمع در جمع هیات رئیسه نشانده شده است . بازهم اعتراض شدید! مجدداٌ رای گیری به عمل آمد و معلوم شد که رای نیاورده است؛ با اوقات تلخ و …. از جایگاه پایین آمد و با رای مجمع شخص دیگری به جای او قرار گرفت. ترکیب هیات رئیسه ی انتخاب شده مورد رضایت دو گروه اصلی نبود . در تمام مراحل اعضای هیات مدیره به شکل های مختلف و به رغم تذکر بعضی از حاضرین و در سکوت نسبی ناظرین اداره کار در جایگاه حضور داشتند و در امور دخالت می کردند. هنگام معرفی کاندیداها به مجمع عمومی تلاش بسیار شد که از معرفی نمایندگان مستقل- که یک بار تلاش شده بود دور زده شوند و فقط پس از شکایت به اداره کار موفق به ثبت نام در لیست کاندیدها شده بودند- جلوگیری به عمل آید.
نزدیک به دو ساعت پراز تنش و جنجال گذشت و مقدمات رای گیری برای گزینش اعضای هیات مدیره جدید فراهم شد . صندوق های اخذ رایِ شماره گذاری شده به جایگاه آورده شد و اعلام گردید در چند نقطه ی سالن توسط اعضای هیات نظارت در ازای دریافت کارت عضویت کانون ، برگه مخصوص رای که مهر و امضای هیات رئیسه مجمع بر آن نقش بسته است بین حاضرین توزیع خواهد شد .

هنگام توزیع برگه های رای حسب معمول اندکی تراکم و شلوغی پدید آمد . یکی ازکاندیدا های اتحادیه های پیشکسوتان که مورد حمایت هیات مدیره هم بود پشت تریبون قرار گرفت و اعلام کرد برگه های رای بدون دریافت کارت عضویت توزیع شود. این کار دخالتی غیر قانونی و تخلفی آشکار در امور انتخابات توسط یک کاندیدا بود . امری که موجب به هم ریختگی شدید و توزیع فله ای برگه های رای گیری شد وبه همین اندازه مهم خلاف توافق به عمل آمده قبلی در اداره نظارت بر تشکل ها … بود .
به دلیل روند غیر قانونی و تخلف، انتخابات باطل شد

برگه های رای در تعداد زیاد در دست عده ای افراد غیر مسئول دیده می شد ! در اعتراض به این امر یکی از اعضای هیات رئیسه که مسئول امضای برگه های رای بود از ادامه امضا و توزیع برگه ها خودداری کرد؛ یکی از نماینده های ناظر اداره کار نیزاظهار داشت که روند جاری تخلف است و نمی تواند مورد تایید او باشد. در این موقع یکی از اعضای هیات مدیره با جوسازی اعلام کرد: “که تخلف صورت گرفته؛ چرا باید تعداد زیادی رای سفید وکارت عضویت نزد یک نفر موجود باشد” . و این در حالی بود که فرد مورد نظر او عضو هیات رئیسه ی مجمع بود و برای جلوگیری از توزیع غیر قانونی برگه های رای، برگه ها را نزد خود نگه داشته بود . جوسازی موفق از آب درآمد و عده ای که ظاهراٌ نمی دانستند فرد مورد نظر خود عضو هیات رئیسه است با تشنج و … شروع به نوشتن صورت جلسه ی تخلف علیه وی کردند. با دخالت مامورین نیروی انتظامی فرد مزبور از معرکه خارج شد . اعضای هیات رئیسه برگه های باقی مانده را جمع آوری کرده در اتاقی دور از تشنج و تراکمِ جمعیت وقایع را ثبت و صورت جلسه تنظیم کردند و اعلام داشتند که انتخابات باطل است.

۲۰/۰۶/۹۳

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.