الهه کولایی: تنها ۱۲ درصد از زنان به کار مشغول هستند

جریان خاصی می‌خواهد زنان را خانه‌نشین کند ….

آفتاب:
الهه کولایی نماینده مجلس ششم واستاد علوم سیاسی دانشگاه تهران معتقد است: جریان فکری خاص با اعمال سلیقه در امور فرهنگی مقدمات خانه‌نشینی زنان را فراهم می‌کند. در روزهای اخیر قانون ممنوعیت اشتغال زنان در کافی شاپ‌ها و سفره خانه‌هایی سنتی از سوی نیروی انتظامی مطرح شده است که طرح این موضوع با انتقادات گسترده ای از سوی جامعه مدنی رو به رو شده است.

الهه کولایی نماینده سابق مجلس ششم در ارتباط با این ممنوعیت به «آفتاب» گفت: «متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد هستیم که جریان فکری خاص قصد محدود کردن دایره اشتغال زنان را دارند تا آنان را به سوی خانه‌نشینی هدایت کنند.» کولایی در ادامه به محدود بودن فرصت‌های شغلی برای زنان پرداخته وتاکید کرد: «متاسفانه آمار خوبی در زمینه اشتغال زنان وجود ندارد. تنها ۱۲ درصد از زنان که نیمی از جمعیت فعال کشور را تشکیل می‌دهند، به کار مشغول هستند. در شرایط اقتصادی فعلی بسیاری از زنان تحصیلکرده ما موفق به یافتن کار نمی‌شوند این در حالی است که فرصت‌های ازدواج کافی و مناسب نیز در مقابل این افراد وجود ندارد.»

کولایی به اختلاط و در هم آمیختگی مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی اشاره کرده و گفت: «به نظر می‌رسد ما با نوعی اختلاط و بی‌نظمی در وظایف دستگاه‌های اجرایی در کشور رو به رو هستیم. دستگاه‌های اجرایی هر کدام باید به وظایف خود بپردازند و از دخالت در وظایفی که بر عهده آنان نیست بپرهیزند. اگر این نگاه اعمال و تثبیت شود ما کمتر شاهد برخوردهای سلیقه‌ای که سبب تولید آسیب‌های موازی می‌شوند، نخواهیم بود»
نماینده مجلس ششم به انگیزه افراد و گروه‌هایی که به طرح‌ریزی اینگونه ممنوعیت‌های برای زنان می‌پردازند، اشاره و تصریح کرد: «برخی از افراد و گروه‌هایی که بر اینگونه ممنوعیت‌ها تاکید می‌کنند، قصد اصلاح امور و نیت خیر دارند اما این افراد باید بپذیرند به مطالعات علمی و کارشناسانه تکیه کنند تا راه بهبود شرایط اجتماعی باز شود. قطعا با روش‌های یک سویه و تعمیم دادن ناهنجاری هایی که سبب بروزآن تنها اشتغال زنان نبوده ، نمی توان به اصلاح جامعه پرداخت.»

به گزارش «آفتاب»، پیش از این اظهارات شهیدندخت ملاوردی معاون امور زنان ریاست جمهوری به سلیقه ای بودن این قانون اشاره کرده و به ضرورت مشاغل جای گزین برای زنان پرداخته بود. معاون امور زنان ریاست جمهوری  بر لزوم یافتن راهی جایگزین برای رفع مسایل معیشتی تاکید کرده و گفته بود: «اینکه راه را بر روی این زنان ببندیم در حالیکه پیشنهاد جایگزینی نیز وجود نداشته باشد، آنها را با بسیاری از آسیب های اجتماعی مواجه می‌کند.»

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.