علی کشتگر: همایون و اخلاق سیاسی!

می گفت: فلسفه پیدایش سازمان نه مشی چریکی بود، نه صرفا پاسخ به بی عملی حزب توده و ضرورت مبارزه فعال با رژیم. مساله اصلی و گوهری که تولد سازمان و ادامه حیات آن را تبیین می کند ضرورت حضور چپ مستقل و قائم به ذات است. چپی که بتواند در شرایط مشخص ایران و با شناخت ویژگیهای ملی ایران با خلاقیت پرچم سوسیالیسم را بلند کند  …. (دنباله…)

ایلان پاپه: نسل‌کشی تدریجی و فزاینده‌ی اسرائیل در گتوی غزه

استراتژی صهیونیستی‌ای که سیاست‌های وحشیانه‌اش را به منزله‌ی پاسخ و واکنشی موقتی به این یا آن اقدام فلسطینی‌‌ها جلوه می‌دهد، قدمتی به اندازه‌ی خود حضور صهیونیستی در فلسطین دارد. این استراتژی‌ مکررا همچون دستمایه‌ای برای توجیه و عملی‌کردن آن چشم‌انداز صهیونیستی‌ای از فلسطین مورد استفاده قرار می‌گیرد که بناست تا آن جا که ممکن است فلسطین را از جمعیت بومی‌اش تهی کند. …. (دنباله…)