روزنامه‌ها حتی پیام‌های تسلیت کانون را چاپ نمی‌کنند

مصاحبه با رضا خندان، عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران با رادیو فردا …. (دنباله…)