چهار مقاله به مناسبت ۹ شهریور؛ سالروز غرق شدن صمد بهرنگی در آب های ارس، نوشته خسرو صادقی بروجنی

ویژه نامه ای به مناسبت ۹ شهریور؛ سالروز غرق شدن صمد بهرنگی در آب های ارس ….

خسرو صادقی بروجنی:

خاموشی‌اش فریاد شد
سکوت دریا را به هم زد
و

طوفان‌ها بر‌انگیخت

«صمد معلم بچه‌های آذربایجان بود‌، صمد کتاب‌های قشنگ می‌نوشت‌. مثل ماهی سیاه کوچولو‌. صمد یک باغ بزرگ داشت و پر ازگل‌های زیبا بود و آن باغ ،فکرش و مغزش بود‌. صمد تنها معلم بچه‌های آذربایجان نبود بلکه معلم تمام مردم بود‌. او زندگیش را به پای مردم خود گذاشت‌. صمد هیچ وقت نمرده‌است و همیشه در یاد بچه‌ها و بزرگان است‌. آیا صمد که شنا بلد بود می‌شود در رودخانه ارس غرق شود‌؟ پس صمد هم همان ماهی سیاه کوچولو بود‌، یادت بخیر صمد . تو همیشه زنده خواهی بود ……»


مقالات رابا مراجعه به آدرسهای زیر مطالعه کنید:

سلام، عمو صمد!
http://www.lajvar.se/1393/06/08/29374

صمد‌؛ عاشیق میلت
http://www.lajvar.se/1393/06/08/29377

ماهی سیاه در چنبره‌ی آموزش انتزاعی
http://www.lajvar.se/1393/06/08/29382

آقای چوخ بختیار و فارسی وانیسم!
http://www.lajvar.se/1393/06/08/29386

———————————————————

آدرس سایت خسرو صادقی بروجنی:
http://www.khosrosadeghy.com

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.