خسرو صادقی بروجنی: معدن سنگ آهن بافق به مثابه کلاس درس اقتصاد سیاسی

در مباحث تئوریک، گفته می‌شود که در ساختار سرمایه‌داری، روبنای سیاسی، حقوقی، فرهنگی، زیر بنای اقتصادی را تقویت کرده و در قوام بخشیدن به سلطه‌ی آن نقش به سزایی دارند. اما واقعیت پیرامونی ما، این بار نه در پیشرفته ترین ساختارهای سرمایه‌داری، بلکه در ایران به عنوان یک کشور پیرامونی نسبت به قلب نظام سرمایه‌داری، محکی بر نظریات خوانده شده است. محک درستی این نظریات را در اتفاقات معدن سنگ آهن بافق به خوبی می‌توان مشاهده کرد. …. (دنباله…)

نهمین روز متوالی تحصن کارگران معدن بافق

خلف وعده استاندار در آزادی کارگران بازداشت شده …. (دنباله…)

احد قربانی دهناری: چرا خنده های خاتمی و شیرین زبانیهای روحانی راه به جائی نمیبرد؟

انتخاب خاتمی و روحانی امید فراوانی ایجاد کرد ولی، این امید به زودی به یاسی تلخ فرا روئید. در این نوشته نگاهی داریم به علل ناکامی این تلاشهای خشونتپرهیز مردم ایران. …. (دنباله…)

ارژنگ بامشاد: شیعیان داعشی ، چه آشی برای بلوچستان پخته اند؟

جدا از تبلیغ آپارتاید مذهبی و بی اعتنائی آشکار به حق برابر شهروندی در کشور،  سخنان ناصر مکارم شیرازی که به لطف سرسپردگی اش به ولی فقیه  و دریافت  مستمری فراوان، مدام در رسانه های حکومتی حضور دارد، می تواند آتشی در بلوچستان بر پا کند.  دمیدن بر کینه و نفرت مذهبی و هشدار دادن نسبت به حضور اهل سنت در اطراف مشهد، این حقانیت را برای بخش داعشی اهل سنت و یا ناسیونالیست های بلوچ  به دنبال می آورد که از فارس ها و شیعیان ساکن بلوچستان به عنوان نیروهای “اشغالگر” سخن بگویند و از آن ها بخواهند که خاک بلوچستان را ترک کنند. …. (دنباله…)